Skip to main content

Fælles fodslag om bæredygtighed

Kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere har i stigende grad en forventning om, at virksomheder tager stilling til og handler på den bæredygtige agenda. Essentia Protein Solutions (herefter Essentia) arbejder på at forankre bæredygtighed i måden, hvorpå virksomheden driver og tænker forretning.

Essentia har fokuseret på at skabe et fælles ståsted for deres arbejde med bæredygtighed. Hvilke områder skal der fokuseres på? Hvad er ambitionsniveauet – og må bæredygtighed ”koste” noget? Hvordan kommunikeres det nye bæredygtige fokus internt i organisationen? Hvordan involveres og engageres medarbejdere og ledere i at arbejde med bæredygtighed? Dette er spørgsmål ledergruppen i Essentia har taget fat på at besvare.

Bæredygtighed, cirkulær økonomi, corporate social responsibility etc. – ordene er mange, og det kan være svært at holde styr på, hvad begreberne dækker over. Ledergruppen i Essentia opdagede, at deres dialog om bæredygtighed ofte kørte i ring – og at det skyldtes, at de havde forskellige opfattelser af centrale begreber. Ledergruppen har derfor fokuseret på at etablere et fælles begrebsapparat, der sikrer, at alle taler samme sprog.

Essentia ønsker at fokusere på de tre hjørnesten i Brundtlands oprindelige definition af ordet bæredygtighed: Mennesker, miljø og økonomi. Senior Sales Director Søren Sloth Møller fortæller, at de tre ord udgør en enhed, der sikrer, at Essentia er: ” […] forpligtede økonomisk på lang sigt, og samtidig tager vi ansvar både socialt og i forhold til måden, hvorpå vi producerer og opererer.”

Bæredygtighed handler også om økonomi – og det må gerne kunne betale sig. Essentia har fokus på, at deres bæredygtige tiltag har potentiale til at bidrage til bundlinjen. CEO Asger S. Jacobsen uddyber: ”Vi ønsker, at økonomiske fordele skal være løftestangen for vores bæredygtighedstiltag. Økonomien vil være en vigtig driver, når vi skal prioritere de tiltag, der skal søsættes. Det er sådan vores virkelighed ser ud. Det skal give økonomiske fordele og gerne på kort sigt.”

Som resultat af en ny og mere kundefokuseret strategi valgte Essentia i 2017 at forankre bæredygtighed som et væsentligt element i virksomhedens mission. Ledergruppen har siden haft fokus på at formidle den nye mission til virksomhedens medarbejdere. I den forbindelse har der været mulighed for at italesætte, den rolle bæredygtighed vil og kan komme til at spille nu og i fremtiden. Senior Sales Director Søren Sloth Møller forklarer, hvorfor bæredygtighed er skrevet ind i missionen: ”Det har vi gjort for at forpligte os selv og hinanden i forhold til den bæredygtige dagsorden. Missionen er vores raison d’etre, og vi er alle forpligtede til at levere på missionens budskaber.”

Besøg Essentias hjemmeside her.

Sidst opdateret: 04.08.2020