Institutrådets medlemmer

Konstitueret institutleder Morten Kallestrup (formand), Institut for Statskundskab

VIP-repræsentanter

Lektor Sune Welling Hansen (næstformand), Institut for Statskundskab  

Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab

Professor Michael Baggesen Klitgaard, Institut for Statskundskab

Adjunkt Kim Andersen, Institut for Statskundskab

Journalistisk lektor Louise Kjærgaard, Center for Journalistik 

Suppleanter

Professor MSO Arjen van Dalen, Institut for Statskundskab 

TAP-repræsentanter

Erhvervssproglig bachelor Tina Guldbrandt Jakobsen, Institut for Statskundskab

AC-fuldmægtig Pernille Seier Hansen, Institut for Statskundskab 

Sekretariatsleder Ann Skovly, Institut for Statskundskab

Studenterrepræsentanter

Oscar Tøttrup Pedersen, osped17@student.sdu.dk

Nina Aagaard Lükensmejer Pedersen, ninap16@student.sdu.dk   

Nina Olesen Fabius, nifab14@student.sdu.dk

Suppleant

Katrine Bruun Rasmussen kara617@student.sdu.dk  

Sekretær for Institutrådet

AC-fuldmægtigt Bess Egede Rogers, Institut for Statskundskab