Skip to main content

På Institut for Statskundskab har vi to overordnede mål, der er tæt forbundne. Vi stræber gennem innovativ tænkning og banebrydende forskning efter at belyse og give svar på nogle af de store samfundsmæssige udfordringer og vi søger at udbrede den forskningsmæssige viden, vi har opnået, gennem uddannelser af høj kvalitet og mangeartede formidlingsaktiviteter.

Vi ønsker derfor at tiltrække, udvikle og fastholde de bedste medarbejdere og skabe velfungerende og inspirerende rammer for både studerende og ansatte. Vi har i alt ca. 130 medarbejdere og ca. 2.500 studerende, som er knyttede til vores forskellige uddannelser, der tæller både bachelor-, sidefags-, kandidat- og masteruddannelser på heltid og deltid. Organisatorisk er instituttet inddelt i fem sektioner, som rummer en række forskningskollektiver og formaliserede tværdisciplinære centre.

Institut for Statskundskab hører under det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og vi har til huse på Campus Odense omkring det fælles torv ”Agora”, der også bruges til studiezone samt til faglige og sociale arrangementer (find os her). Sektionen for grænseregionsforskning er dog beliggende på Campus Alsion i Sønderborg.

Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2170

Sidst opdateret: 05.11.2023