Skip to main content

Ekstern NMR-service

Væske-NMR

Hvad tilbyder NMR-laboratoriet?
Centret tilbyder problemløsning ved hjælp af NMR-spektroskopi. Tilbuddet omfatter optagelse og tydning af NMR-spektre samt konsulentbistand i forbindelse hermed. Tilbuddet omfatter såvel små afgrænsede opgaver som større projekter.

Hvilke problemer er relevante?
NMR-spektroskopi forudsætter normalt, at prøverne består af stoffer, der er rene i kemisk henseende eller blandinger af sådanne stoffer. Renhedsgraden af prøverne kan ofte angives ved hjælp af NMR-spektroskopi. Prøver, der i kemisk henseende er komplicerede blandinger eller stærkt forurenede, giver reducerede muligheder for informationer ved hjælp af NMR-spektroskopi.

Hvad koster det?
Mindre portioner prøver ved standardbetingelser (2023 prissætning): 

  • Pris for 1 prøve = 2.500 kr. ekskl. moms
  • Pris for 5 prøver = 5.000 kr. ekskl. moms
  • Pris for 10 prøver = 10.000 kr. ekskl. moms
  • Pris for 10x5 prøver = 35.000 kr. ekskl. moms

Leje af apparatet i længere tid: De nuværende priser er fastsat til 600 DKK pr. apparattime uden overhead. Hertil kommer normal timetakst for det involverede personale med et overhead på 180 %. Større projekter afregnes gennem en samarbejdsaftale (2023 prissætning).

Kontakt laborant Christian Jørgensen for yderligere oplysninger.

Faststof-NMR

Hvad tilbyder NMR-laboratoriet?
Optagelse af faststof-NMR-spektre af både organiske og uorganiske forbindelser ved hjælp af såkaldt magisk-vinkel rotation (MAS) NMR samt analyse af spektrene. Alt fra små rutineopgaver til større samarbejdsprojekter er muligt.

Hvor er det relevant?
Faststof-NMR giver ofte komplementær information til for eksempel pulver røntgen diffraktion. Endvidere er det muligt at studere amorfe forbindelser og mere komplekse blandinger med eksempelvis flere forskellige faser eller krystalformer. Der kan opnås information of renheden, relativ sammensætning af forskellige faser, strukturel information om de lokale kemiske omgivelser. Det er især relevant, hvor man ønsker information om strukturen og sammensætningen af faste stoffer eller stoffet er uopløseligt eller ustabilt i opløsning.

Hvilke kerner?
Der er mulighed for en lang række forskellige kerne, rutinemæssigt kan følgende udføres bl.a. 1,2H, 6,7Li, 13C, 23Na, 27Al, 29Si, 31P, 51V, 119Sn, 111,113Cd, 207Pb .

Hvad koster det?
De nuværende priser er fastsat til 600 DKK pr. apparattime uden overhead. Hertil kommer normal timetakst for det involverede personale med et overhead på 180  %. Ved større projekter udarbejdes en samarbejdsaftale.

Kontakt laborant Christian Jørgensen  for yderligere oplysninger.

Rekvisition

Hent blanket

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 24.04.2023