Skip to main content

Væske NMR

Hvad tilbyder NMR Laboratoriet?
Centeret tilbyder problemløsning ved hjælp af NMR spektroskopi. Tilbuddet omfatter optagelse og tydning af NMR spektre samt konsulentbistand i forbindelse hermed. Tilbuddet omfatter såvel små afgrænsede opgaver som større projekter.

Hvilke problemer er relevante?
NMR spektroskopi forudsætter normalt, at prøverne består af stoffer, der er rene i kemisk henseende eller blandinger af sådanne stoffer. Renhedsgraden af prøverne kan ofte angives ved hjælp af NMR spektroskopi. Prøver, der i kemisk henseende er komplicerede blandinger eller stærkt forurenede, giver reducerede muligheder for informationer ved hjælp af NMR spektroskopi.

Hvad koster det?
De nuværende priser er fastsat til 600 DKK pr. apparattime uden overhead. Hertil kommer normal timetakst for det involverede personale med et overhead på 110 %. Større projekter afregnes gennem en samarbejdsaftale.

Hvor skal man henvende sig?
Lektor Michael Petersen og Lektor Paul Stein

Faststof NMR

Hvad tilbydes?
Optagelse af faststof NMR spektre af både organiske og uorganiske forbindelser ved hjælp af såkaldt magisk-vinkel rotation (MAS) NMR samt analyse af spektrene. Alt fra små rutineopgaver til større samarbejdsprojekter er muligt.

Hvor er det relevant?
Faststof NMR giver ofte komplementær information til f.eks. pulver røntgen diffraktion. Endvidere er det muligt at studerer amorfe forbindelser og mere komplekse blandinger med f.eks. flere forskellige faser eller krystalformer. Der kan opnås information of renheden, relativ sammensætning af forskellige faser, strukturel information om de lokale kemiske omgivelser. Det er især relevant hvor man ønsker information om strukturen og sammensætningen af faste stoffer eller stoffet er uopløseligt eller ustabilt i opløsning.
Hvilke kerner: Der er mulighed for en lang række forskellige kerne, rutinemæssigt kan følgende udføres bl.a. 1,2H, 6,7Li, 13C, 23Na, 27Al, 29Si, 31P, 51V, 119Sn, 111,113Cd, 207Pb .

Pris?
De nuværende priser er fastsat til 600 DKK pr. apparattime uden overhead. Hertil kommer normal timetakst for det involverede personale med et overhead på 110 %. Ved større projekter udarbejdes en samarbejdsaftale.

Lektor Ulla Gro Nielsen kan kontaktes for yderligere oplysninger.

Rekvisition

Udfyld rekvisitionen her.

Pdf. format

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 21.12.2020