Skip to main content

Forskning og samarbejde

CESFO er et forskningscenter ved Syddansk Universitet med fokus på den betydelige del af dansk erhvervsliv, der består af små og mellemstore virksomheder. Forskningen i CESFO bygger på et tæt samspil mellem forskere ved Syddansk Universitet, regionale erhvervs- og konsulentvirksomheder og bevillingsgivere på den ene side og et internationalt forskningsnetværk på den anden side.

Centrets kernekompetencer er samlet i hovedområderne:

  • Entreprenørskab
  • Mindre virksomheders organisation og ledelse
  • Mindre virksomheders markeder og internationalisering
  • Innovation og regional erhvervspolitik (regional økonomi)

Pejlemærkerne for CESFOs aktiviteter er således både at bidrage til en fortsat teoriudvikling og samtidig at spille en aktiv rolle som vidensressource i forhold til de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Det betyder, at forskningen hovedsagelig er empirisk baseret og ofte inddrager virksomheder og konsulenter i udviklingen af forskningsrelevante problemstillinger.