Afsluttede projekter

Power Monitor
Projektet har til formål at teste, tilpasse, demonstrere og dokumentere en alarmløsning til overvågning af tekniske installationer og el-forbrugende maskiner og apparater, for at reducere og minimere elforbruget samt optimere driften.

Et levende laboratorium for energieffektive offentlige bygninger via IT-baserede løsninger
Projektets mål er at etablere et levende laboratorium for optimering af energieffektiviteten i offentlige bygninger via IT-baserede metoder baseret på monitorering af brugeradfærd. Da bygninger står for cirka 40% af energiforbruget i Danmark, er det vigtigt at øge energieffektiviteten af bygningsmassen for at mindske det samlede energiforbrug. 

Smart Grid Ready Energiomkostningseffektiv kunstlysstyring til Væksthusgartnerier
For at sikre en konkurrencedygtig væksthusproduktion og de mange tusinde arbejdspladser med tilhørende milliardeksport, er det projektets mål at udvikle og implementere energiomkostningseffektiv kunstlysstyring.

Optimering af varmefordeling i autoklaver
Samarbejde mellem KEA Phønix og Center for Energy Informatics om optimering af varmefordeling i autoklaver .

Green Growing
GreenGrowing er et fireårigt projekt, som dels har til formål at få den viden, der allerede eksisterer om energibesparelser i gartnerierhvervet bredere ud i gartneribranchen og dels at generere ny viden om energibesparelser.

Micro Grid Living Lab
Micro Grid Living Lab er en platform der:
• Giver virksomheder mulighed for at udvikle og teste nye produkter i samarbejde med forskere
• Giver virksomheder mulighed for at afprøve produkter i et system med andre produkter overfor slutbrugere

Intelligent lysstyring baseret på dagslysforhold, vejrudsigter og energipriser
Nærværende projekt vil være det første til at udvikle software til intelligent styring af lysarmatursystemer, der kombinerer forskningsresultater for dynamisk dagslyskontrol med forskningsresultater om priselastisk kunstlysstyring. Den intelligente lysstyring vil balancere hensyn til igangværende aktiviteter i de belyste lokaler med det aktuelle dagslysniveau, vejrudsigten for den pågældende dag og variationerne i energipriserne henover dagen.