Skip to main content

Publikationer 2007

Published in English

A review of organisational and patient-related assessments in HTAs published by INAHTA members (PDF) by Anne Lee and Line Seest Sinding

Udgivet på dansk

Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling (PDF) af Sanne Jeppesen, Charlotte Horsted, Jan Sørensen o.a.

Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling - Bilag (PDF) af Sanne Jeppesen, Charlotte Horsted, Jan Sørensen o.a.

Maskinel dosisdispensering af medicin – erfaringer fra praksis (artikel)
Tilgængelig via Fagbladet Sygeplejersken Årgang 2007, Blad 21 af Anne Lee

En kvalitativ undersøgelse af fattigdom i Odense Kommune (PDF) af Karen Louise Reeh

En kvantitativ undersøgelse af fattigdom i Odense Kommune (PDF) af Jens Gundgaard

Evaluering af terapeutisk træning på sygehus og i eget hjem til patienter med apopleksi fra Kolding og Brædstrup Sygehuse (PDF) af Jens Olsen og Charlotte Horsted

Fattigdom i Odense Kommune - en oversigt over begreber og danske analyser (PDF) af Jacob Nielsen Arendt

Fattigdom i Odense Kommune - sammenfatning (PDF) af  Jacob Nielsen Arendt 

Litteraturgennemgang af ”The Incredible Years”/ "De Utrolige År” (PDF) af Mette Birk-Olsen og Charlotte Horsted

Projekterfaringer - når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst (PDF) af Anne Lee o.a.
 
Pårørende til demente. En spørgeskemaundersøgelse om deres helbred og behov (PDF) af Mette Birk-Olsen o.a.

Type 2 diabetes blandt etniske minoriteter - et modelprojekt om udvikling af metoder til opsporing og øget egenomsorg (PDF) af Anne Lee o.a.

Sidst opdateret: 16.08.2016