Skip to main content
DA / EN

Universitetspædagogikum med opstart vinter 2024

Der oprettes et blandet dansk- og engelsksproget hold. En del fælles aktiviteter vil foregå på engelsk.

Hvert forløb starter med et introduktionsmøde. Her informeres deltagerne om formålet med og indholdet i universitetspædagogikum samt møder deres kollegavejledningsgruppe og LTP Supervisor. Forkortet udgave over aktuel UP-model.  Study Programme for UP Vinter 2024 beskriver i detaljer de forskellige elementer og moduler i universitetspædagogikum :

  • Modul 1:   Kursusdelen  (starter på internatet), e-læringsaktiviteter, valgfrie universitetspædagogiske kurser
  • Modul 2:   Individuel vejledning og kollegavejledning
  • Modul 3:   Pædagogisk udviklingsprojekt
  • Modul 4:   Præsentation af pædagogisk udviklingsprojekt, f.eks. på en konference eller internt i afdelingen
  • Modul 5:   Undervisningsportfolio, reflektioner over faglig udvikling, afsluttende samtale.

Modulerne kan i et vist omfang gennemføres i vilkårlig rækkefølge, men det anbefales at gennemføre dem kronologisk. Under alle omstændigheder gælder det at: Gennemførelse af modul 1 og 2 forudsætter deltagelse i internatet, men kan generelt gennemføres gennem året, i deltagerens eget tempo, modul 3 skal være afsluttet inden du kan gennemføre modul 4, modul 1-4 skal være afsluttet inden modul 5, der runder forløbet af.

Der anbefales en gennemførelsestid på ca. 1 år.

Forløbet er i alt berammet til 10 ECTS, dvs. 275 timer.

Program for universitetspædagogikum vinter 2024:

  • Informationsmøde 6. december  2023, kl. 10.00 til ca. 14.00 på SDU Odense 
  • Internat 24-26. januar 2024.

Deltageren bør have sikret sig leders accept inden tilmelding til forløbet.

Ved overtegning af holdene kan det være nødvendigt at henvise deltagere til et senere forløb, efter nærmere aftale.

Universitetspædagogikum sekretariatsbetjenes af SDU Universitetspædagogik. Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig SDU Universitetspædagogik, Anne Grete Petersen - agpetersen@sdu.dk.

Tilmelding: Frist for tilmelding er 15. oktober 2023 ved mail til Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk .

Ved tilmelding bedes du:

  • Bekræfte, at du har din institutleders accept af din deltagelse i Universitetspædagogikum.
  • Oplyse, hvilket sprog (da/eng) du skal undervise på de kommende semestre. Det har betydning for sammensætningen af kollegavejledningsgrupperne.
  • Hvis muligt, oplyse navnet på din interne mentor. Vi skal meget gerne have navnet inden internatet i januar. 

Sidst opdateret: 10.01.2024