Skip to main content

Universitetspædagogikum med opstart vinter 2021

Der oprettes et blandet dansk- og engelsksproget hold. En del fælles aktiviteter vil foregå på engelsk.

Hvert forløb starter med et introduktionsmøde. Her informeres deltagerne om formålet med og indholdet i universitetspædagogikum samt møder deres kollegavejledningsgruppe og LTP Supervisor. Forkortet udgave over den aktuelle UP-model kan ses HER.  Study Programme  beskriver i detaljer de forskellige elementer og moduler i universitetspædagogikum. :

 • Modul 1:   Kursusdelen - internat, e-læringsaktiviteter, universitetspædagogiske kurser
 • Modul 2:   Individuel vejledning og kollegavejledning
 • Modul 3:   Pædagogisk udviklingsprojekt
 • Modul 4:   Præsentation af pædagogisk udviklingsprojekt på f.eks. en konference eller internt i afdelingen
 • Modul 5:   Undervisningsportfolio
 • Modul 6:   UP-portfolio og afsluttende samtale.

Forløbet er i alt berammet til 10 ECTS, dvs. 275 timer.

Program for universitetspædagogikum vinter 2021:

 • Informationsmøde 9. december 2020, kl. 10.00 til ca. 14.00 på Campus Odense 
 • Internat 13.-15. januar 2021, Vejle.

Modulerne kan i et vist omfang gennemføres i vilkårlig rækkefølge, men det anbefales at gennemføre dem kronologisk. Under alle omstændigheder gælder det at: Gennemførelse af modul 1 og 2 forudsætter deltagelse i internatet, modul 3 skal være afsluttet inden du kan gennemføre modul 4, modul 1-5 skal være afsluttet inden modul 6. Der anbefales en gennemførelsestid på ca. 1 år.

Deltageren bør have sikret sig leders accept inden tilmelding til forløbet.

Ved overtegning af holdene kan det være nødvendigt at henvise deltagere til et senere forløb, efter nærmere aftale.

Universitetspædagogikum sekretariatsbetjenes af SDU Universitetspædagogik. Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig SDU Universitetspædagogik, Anne Grete Petersen - agpetersen@sdu.dk.

Tilmelding: Frist for tilmelding er 15. oktober  sker ved mail til Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk . Kontakt gerne Anne Grete Petersen vedr. muligheden for eventuel senere tilmelding.

Ved tilmelding bedes du:

 • Bekræfte, at du har din institutleders accept af din deltagelse i Universitetspædagogikum
 • Oplyse, hvilket sprog (da/eng) du skal undervise på de kommende semestre. Det har betydning for sammensætningen af kollegavejledningsgrupperne.
 • Hvis muligt, oplyse navnet på din interne mentor. Vi skal meget gerne have navnet inden internatet.

Sidst opdateret: 23.04.2021