Skip to main content
DA / EN

Universitetspædagogikum med opstart vinter 2019

Der oprettes et blandet dansk- og engelsksproget hold. En del fælles aktiviteter vil foregå på engelsk.

Hvert forløb starter med et introduktionsmøde. Her informeres deltagerne om formålet med og indholdet i universitetspædagogikum samt møder deres kollegavejledningsgruppe og eksterne vejledere. Introduktionsmødet ligger samtidig med afslutningen på et foregående hold, hvilket giver mulighed for at se de pædagogiske projekter, som deltagerne fra dette hold præsenterer.

Model for universitetspædagogikum beskriver de forskellige elementer i universitetspædagogikum, herunder:

 • Kursusdelen (et internat, en seminardag, e-læringsaktiviteter, universitetspædagogiske kurser, postersession)
 • Individuel vejledning
 • Kollegavejledning
 • Pædagogisk udviklingsprojekt
 • E-læringsprojekt
 • Undervisningsportfolio

  Program for universitetspædagogikum vinter 2019

 • Informationsmøde 5. december 2018, kl. 10.00 til ca. 14.00 på Campus Odense
 • Internat 8.-10. januar 2019, Munkebjerg Hotel, Vejle
 • Seminardag,  28. august 2019, på Campus Odense
 • E-læringsaktiviteter
 • Åbne kurser (annonceres i kataloget over SDU's medarbejderkurser og på SDUUP's hjemmeside)
 • Vejledning og kollegavejledning planlægges løbende gennem året

Der kan forekomme ændringer i programmet, når vi kommer tættere på.

Deltageren bør have sikret sig leders accept inden tilmelding til forløbet.

Ved overtegning af holdene kan det være nødvendigt at henvise deltagere til et senere forløb, efter nærmere aftale.

Universitetspædagogikum sekretariatsbetjenes af SDU Universitetspædagogik. Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig SDU Universitetspædagogik,  agpetersen@sdu.dk.

Frist for tilmelding er 15. oktober 2018 og sker ved mail til Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk . Kontakt gerne Anne Grete Petersen vedr. eventuel senere tilmelding.

Ved tilmelding bedes du:

 • Bekræfte, at du har din institutleders accept af din deltagelse i Universitetspædagogikum
 • Oplyse, hvilket sprog (da/eng) du skal undervise på de kommende semestre. Det har betydning for sammensætningen af kollegavejledningsgrupperne.
 • Hvis muligt, oplyse navnet på din interne vejleder. Vi skal meget gerne have navnet inden internatet. Du kan i Model for UP   - "Aktører i universitetspædagokum" - læse om den interne vejleders rolle.

Sidst opdateret: 05.11.2023