Skip to main content
DA / EN

TAL2023 Banner

VELKOMMEN til websiden for TAL2023 

Konferencens hovedtema er aktiverende undervisning og aktiv læring, som er det bærende princip for uddannelse på SDU. Denne konference skal hjælpe praktikere med at inspirere hinanden og formidle viden og erfaringer om, hvordan studerendes læring fremmes i overensstemmelse med de bærende principper på SDU.

Målet med konferencen er at give deltagerne mulighed for at:

  • dele, dokumentere, demonstrere, begrunde og analysere egne eksempler på aktiverende undervisning og aktiv læring
  • blive inspireret til at videreudvikle egen aktuel praksis eller udvikle en ny egen praksis inden for aktiverende undervisning og aktiv læring

Årets særlige fokus vil være Group work - formats, function, facilitation, and effect on learning and well-being.

 En stor del af de studerendes læring ved videregående uddannelser - og måske den vigtigste og dybeste – foregår gennem arbejde i grupper i seminarer, øvelsestimer, laboratorier og forberedelse uden for timerne. 

Og mange videregående uddannelser tager officielt afsæt i Studieaktivitetsmodellen, der normsætter studieaktiviteter i og uden for undervisningstimerne, og som i praksis trækker store veksler på velfungerende studiegrupper.
Endelig er arbejdsfællesskaber i grupper meget afgørende for følelsen af at høre til og følelsen af at magte studie og studieliv, hvilket igen er afgørende for trivsel og vedholdenhed.
D
er er således mange gode grunde til at udveksle erfaringer om, hvordan arbejdet i studiegrupper kan integreres og faciliteres bedst muligt.

Målgruppen er primært medarbejdere fra SDU og University Colleges i Region Syddanmark. Konferencen er dog åben for alle interesserede, og abstracts og tilmeldinger fra medarbejdere fra andre nationale universiteter og uddannelsesinstitutioner er meget velkomne.

TID  OG  STED
Torsdag 2. november 2023 - kl. 9.00-15.30
Auditorium O100 
SDU Odense
Campusvej 55
5230 Odense M

SDU-kort og parkering - Odense letbane

  

PROGRAM 

08.30 Rundstykker og kaffe/te
09.00 Velkomst
09.15 Keynote Ib Ravn, DPU med aktiviteter og Q&A 
“Group work requires a facilitator – Appointing and training student facilitators are likely to improve group learning”
10.45 Pause
11.05 Parallelle sessioner 1 - på dansk og engelsk - korte oplæg,  posters og workshops
12.15 Sandwich frokost 
13.00 Parallelle sessioner 2 -  på dansk og engelsk - korte oplæg og workshops
14.00 Pause
14.15
Panel debat  - Præsentation af  de 4 paneldeltagere
- Ib Ravn - forsker, underviser og rådgiver
- Dorte Frølund Kromann - Koordinator for studiestart og vejledning, TEK, SDU
- Mathias Mihkel Frost Jakobsen - BA studerende, Engelsk, SDU
- Maria Elo - Lektor, Institut for Marketing og Management, SDU
15.30 Afsluttende bemærkninger - Tak for i dag!

 

I de parallelle sessioner vil deltagerne dele deres undervisningserfaringer indenfor disse spor:

 

KONFERENCEMATERIALE

FORMATER

Korte oplæg: I sessionerne med korte oplæg vil hver oplægsholder have 10 min. til at fortælle om en undervisningserfaring og reflektere herover. Hver præsentation efterfølges af 10 min. discussion.

Posters vil blive præsenteret på Campustorvet med hver 5 min. individuel præsentation efterfulgt af en kort diskussion.

Workshops afholdes over en time.

 

 Konferencepublikation

Bidragsydere til TAL2023 vil have mulighed for at få deres bidrag optaget i konferencepublikationen.


KONFERENCESPROG
Keynotes og paneldebat vil være på engelsk, mens der vil være parallelle sessioner på dansk og engelsk formiddag og eftermiddag. 

 

KONFERENCEARRANGØRER
SDU Universitetspædagogik:

 

Har du spørgsmål af praktisk karakter, bedes du kontakte Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk

Teaching for Active Learning - TAL2024

Særligt tema: Vejledning

KLIK HER

Konferencepublikation

TAL2023

Klik her

Ib Ravns præsentation

TAL2023

Klik her

Book of Abstracts

TAL2023

Klik her

Teaching for Active Learning - TAL2022

Materiale fra TAL konferencen afholdt på SDU 8. november 2022

Klik her