Skip to main content
DA / EN

TAL2022 banner

Velkommen til websiden for TAL2022

Konferencens hovedtema er aktiverende undervisning og aktiv læring, som er det bærende princip for uddannelse på SDU. Denne konference skal hjælpe praktikere med at inspirere hinanden og formidle viden og erfaringer om, hvordan studerendes læring fremmes i overensstemmelse med de bærende principper på SDU.

Målet med konferencen er at give deltagerne mulighed for at:

  • dele, dokumentere, demonstrere, begrunde og analysere egne eksempler på aktiverende undervisning og aktiv læring
  • blive inspireret til at videreudvikle egen aktuel praksis eller udvikle en ny egen praksis inden for aktiverende undervisning og aktiv læring 

Årets særlige fokus er Developing student and graduate competences for the 21st Century – share andbe inspired by ways university teachers facilitate student development of their holistic sense of self and competences for lifewide (http://www.lifewideeducation.com/) and lifelong learning.

Målgruppen er primært medarbejdere fra SDU og University Colleges i Region Syddanmark. Konferencen er dog åben for alle interesserede, og abstracts og tilmeldinger fra medarbejdere fra andre nationale universiteter og uddannelsesinstitutioner er meget velkomne.

Tid og sted
Tirsdag 8. november 2022 kl. 9.00-15.30, SDU Campus Odense, Auditorium O100 - Campusvej 55, 5230 Odense M 

KONFERENCEMATERIALE:


Program

08.30 Rundstykker og kaffe/te
09.00 Velkomst
09.20 Keynotes - på engelsk:
-Norman Jackson - NJ er underviser, forfatter, udgiver, og  grundlægger af  'Lifewide Education" and 'Creative Academic'
- SDU Research & Innovation Organisations 'Learner for Life' model vil blive præsenteret.
-  Q&A session
10.50 Pause
11.05 Parallelle sessioner 1 - på dansk og engelsk
12.15 Sandwich frokost og networking
13.00 Parallelle sessioner 2 -  på dansk og engelsk
14.10 Pause
14.30
Panel debat - på engelsk
- Norman Jackson
- Caroline Schaffalitzky  - studieleder for Filosofi ved  Institut for Kulturvidenskaber, SDU
- Michael Petersen - uddannelsesleder for Kemi på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU
- Jannek Sommer -  Uddannelsesansvarlig, Institut for Virksomhedsledelse, SDU Business School
15.30 Afsluttende bemærkninger - Tak for i dag!

I de parallelle sessioner opfordrer vi deltagerne til at dele deres undervisningserfaringer indenfor disse spor:

  • TAL2022 hovedtema: Aktiverende undervisning og aktiv læring
  • TAL2022 særlige focus: Developing student and graduate competences for the 21st Century – share and be inspired by ways university teachers facilitate student development of their holistic sense of self and competences for lifewide and lifelong learning ( http://www.lifewideeducation.com/).
  • Developing students’ awareness of personal, professional and/or academic competences
  • Instruments and methods for improving students’ awareness of their competence development – portfolios etc.
  • Exam formats for assessing students’ competence development
  • Processes behind adjusting the curriculum to include competence development
  • Student partnership initiatives which include competence development
  • Integrating or being inspired by competency models, e.g. SDU RIO’s Learner for LifeOECD’s Transformative CompetencesEU’s EntreCompJackson’s Lifewide learning into Programmes of Study, courses, classes


Konferencepublikation: 
Bidragsydere til TAL2022 vil have mulighed for at få deres bidrag optaget i konferencepublikationen.


KONFERENCESPROG

Keynotes og paneldebat vil være på engelsk, mens der vil være parallelle sessioner på dansk og engelsk formiddag og eftermiddag. 

Konferencearrangører
SDU Universitetspædagogik:

Har du spørgsmål af praktisk karakter, bedes du kontakte Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk

Teaching for Active Learning - TAL2021

Materiale fra TAL konferencen afholdt på SDU 11. november 2021

Læs mere