Skip to main content
DA / EN

Velkommen til websiden for TAL2021

Konferencens hovedtema er aktiverende undervisning og aktiv læring, som er det bærende princip for uddannelse på SDU. Denne konference skal hjælpe praktikere med at inspirere hinanden og formidle viden og erfaringer om, hvordan studerendes læring fremmes i overensstemmelse med de bærende principper på SDU.


Målet med konferencen
er at give deltagerne mulighed for at:

 • dele, dokumentere, demonstrere, begrunde og analysere egne eksempler på aktiverende undervisning og aktiv læring
 • blive inspireret til at videreudvikle egen aktuel praksis eller udvikle en ny egen praksis inden for aktiverende undervisning og aktiv læring 

Årets særlige fokus var på Onlineundervisning under og især efter Covid19-nedlukningen: Hvad har vi lært, og hvad kan vi tage med efter genåbningen? Vi vil sætte fokus på pædagogiske, organisatoriske og teknisk-administrative erfaringer fra den omlagte undervisning efter nedlukningen, og hvordan disse erfaringer kan bruges efter genåbningen. 

Rapporter peger blandt andet på udfordringer med hensyn til de studerendes motivation, sociale relationer og læring, undervisernes e-læringskompetencer og den organisatoriske og pædagogiske planlægning og gennemførsel af undervisningen.

Men der er også gjort erfaringer og udviklet ny onlineundervisning under nedlukningen, herunder erfaringer med aktivering af de studerende gennem fx flipped learning og ved brug af aktiverende e-læringsværktøjer. Dermed peger erfaringer fra den omlagte undervisning under COVID19 også fremad mod undervisningen efter genåbningen og mod fremtidens universitet.

På baggrund i disse erfaringer er konferencens formål at få en dybere indsigt i forskellige former for aktiverende onlineundervisning, i aktiverende e-læringsværktøjer samt i, hvordan man bedst kan udnytte fordele ved såvel face-to-face-undervisning som onlineundervisning.

Målgruppen er primært medarbejdere fra SDU og University Colleges i Region Syddanmark. Konferencen er dog åben for alle interesserede, og abstracts og tilmeldinger fra medarbejdere fra andre nationale universiteter og uddannelsesinstitutioner er meget velkomne.


TID OG STED
Konferencen blev afholdt torsdag 11. november 2021 kl. 9-16, på Campus Odense.

KONFERENCEMATERIALE

Konferencepublikation - TAL2021

Book of Abstracts - TAL2021

 

I de parallelle sessioner vil præsentationerne have fokus på et af følgende temaer:

 • TAL 2021’s hovedtema: Aktiverende undervisning og aktiv læring
 • TAL 2021’s særlige fokus: Aktiverende onlineundervisning under og efter Covid19: Hvad har vi lært, og hvad kan vi tage med efter genåbningen?

 

Del dine undervisningserfaringer med:

 • Pædagogiske udfordringer, løsninger og muligheder:
  Vi vil sætte fokus på de erfaringer, der er gjort med gode online lærings-aktiviteter under Covid19-nedlukningen. Hvordan kan disse erfaringer integreres i fremtidig undervisning med hensyn til de studerendes motivation og læring?
 • F.eks.
  • Understøtning af de studerendes motivation, sociale relationer og læring, f.eks. brug af studiegrupper
  • Flipped learning, Team-based learning
  • Andre konkrete eksempler på aktiverende undervisning

 • Organisatoriske og teknisk-administrative udfordringer, løsninger og muligheder: Hvilke udfordringer har der været, hvordan er de blevet løst, og hvilke erfaringer kan vi bringe med os efter genåbningen?
 • F.eks.
  • Udvikling af undervisernes e-læringskompetencer
  • Brug af studiegrupper
  • Evalueringer på uddannelses- og/eller fakultetsniveau
 

Konferencepublikation: Oplægsholdere får mulighed for efterfølgende at sende deres bidrag ind til en konferencepublikation.

FORMATER

 • Korte oplæg: I sessionerne med korte oplæg vil hver oplægsholder have 10 min. til at fortælle om en undervisningserfaring og reflektere herover. Hver præsentation efterfølges af 10 min. diskussion
 • Posters vil blive præsenteret 2 ad gangen med hver 5 min. individuel præsentation efterfulgt af 10 min. fælles drøftelse af de 2 posters.

Studerende vil kunne deltage med bidrag i de parallelle sessioner sammen med undervisere deres uddannelsesinstitution.

 

KONFERENCESPROG

Der vil være parallelsessioner på både dansk og engelsk. Keynote morgen  vil være på dansk. Eftermiddagens keynote foregår online, på engelsk.


PROGRAM  (link)

 

09.00 Velkomst 
 09.15    Keynote 1 - Marianne Georgsen, UCN
 10.30   Pause
11.00 Parallel sessions 1 
12.10 Sandwich frokost + networking
13.00 Parallel sessions 2 
14.10 Pause
14.30 Keynote 2 (online) - Willem van Valkenburg, TU Delft
15.45 Afsluttende bemærkninger - Tak for i dag

 

KONFERENCEARRANGØRER
SDU Universitetspædagogik

Har du spørgsmål af praktisk karakter, bedes du kontakte Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk

 

Teaching for Active Learning - TAL2020

Materiale fra TAL konferencen afholdt på SDU 3. november 2020

Læs mere