Skip to main content
DA / EN

TAL Konference 2017

Velkommen til websiden for TAL2017. Konferencens hovedtema er aktiverende undervisning og aktiv læring, som er det bærende princip for uddannelse på SDU. Denne konference skal hjælpe praktikere med at inspirere hinanden og formidle viden og erfaringer om, hvordan studerendes læring fremmes i overensstemmelse med de bærende principper på SDU.

Tid og sted: Tirsdag 7. november 2017 kl. 9-16 på Syddansk Universitet (Odense).


MATERIALE FRA KONFERENCE:

Konferencepublikation

Book of abstracts, indeholdende

 • Detaljeret program
 • Korte oplæg
 • Poster præsentationer
 • Workshops
 • Master Class v/ keynote Dr. Tony Bates.

Dr. Tony Bates: Optagelser af  keynote speeches:

Dr. Tony Bates:  ppt-presentationer: 

 Målgruppen er primært medarbejdere fra SDU og University Colleges i Region Syddanmark. Konferencen er dog åben for alle interesserede, og abstracts og tilmeldinger fra medarbejdere fra andre nationale og internationale universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er meget velkomne.

Målet med konferencen er at give deltagerne mulighed for at:

 • dele, dokumentere, demonstrere, begrunde og analysere egne eksempler på aktiverende undervisning og aktiv læring
 • blive inspireret til at videreudvikle egen aktuel praksis eller udvikle en ny egen praksis inden for aktiverende undervisning og aktiv læring 

Konferencens tema
Dette år har konferencen særligt fokus på Blended Learning, som af nogle betegnes ”the new normal” i universitetsundervisning (Owston, R. (2013). 

Årsagen hertil er blandt andet: 

 • At studerende som er indskrevet i blended learning forløb samlet set præsterer bedre end tilsvarende studerende på rene online eller face-2-face kurser.
 • At der er en tendens til, at de studerendes tilfredshed er større i blended learning kurser sammenlignet med traditionelle kurser baseret på forelæsninger.
 • At institutioner kan optage flere studerende og øge indtægten uden at skulle bygge nyt, idet undervisningslokalerne kan udnyttes bedre.

Konferencens formål
På baggrund af disse positive erfaringer samt et øget fokus på at god undervisning bør stræbe efter at kombinere det bedste fra online- og face-2-face undervisning, er formålet med denne konference:

 • at få klarlagt begrebet blended learning samt hvordan og hvorfor denne undervisningsform vinder frem,
 • at få en forståelse for forskellige typer af blended learning og  guidelines for design,
 • at få en dybere indsigt i de muligheder og eventuelle begrænsninger, som metoden fører med sig,
 • at få kendskab til institutionelle udfordringer vedrørende implementering af blended learning, og hvordan disse kan overkommes. 
 

TAL2017 opfordrer undervisere, undervisningsudviklere, vejledere, forskere, bibliotekarer og studerende til at bidrage med praktiske eksempler, erfaringer og forskning om blended learning. De parallelle sessioner vil fortrinsvis falde indenfor disse fem spor:

Hovedtema – Aktiverende undervisning og aktiv læring

 • Eksempler på aktiv læring og aktiverende undervisning.

Særligt fokus – Blended learning

 • Design af blended learning: Modeller for design af blended learning, tilrettelæggelse af online og face-2-face aktiviteter, valg af e-læringsplatforme og -værktøjer.
 • Flipped learning: Eksempler på og erfaringer med flipped learning med fokus på læringsaktiviteter før, under og efter tilstedeværelsesundervisningen.
 • Nye underviser- og studenterroller/ny læringskultur: Hvordan ændres underviser- og studenterroller med indførelse af blended learning? Hvordan klædes underviserne på, og hvordan engageres og motiveres de studerende til aktiv deltagelse online og face-2-face?
 • Institutionelle strategier: Hvordan implementeres blended learning på institutionsniveau? Hvilke udfordringer er forbundet hermed, og hvordan håndteres disse?

Format og sprog: Konferencen består af:

 Keynote oplæg og plenumdebatter vil foregå på engelsk. Der vil være parallelsessioner på både dansk og engelsk.

 •  I sessionerne med korte oplæg vil hver oplægsholder have 10 min. til at fortælle om en undervisningserfaring og reflektere herover. Hver præsentation efterfølges af 10 min. diskussion.
 • Posterne vil blive præsenteret i serier af 4 med 5 minutters individuel præsentation efterfulgt af 20-25 min. fælles drøftelse af de 4 postere. 
 • Workshops varer 45 min. 
 

Konferencepublikation: Oplægsholdere får mulighed for efterfølgende at sende deres bidrag ind til en konferencepublikation.

Konferencearrangører: SDU Universitetspædagogik.

Har du spørgsmål til konferencens indhold, er du velkommen til at kontakte:

Har du spørgsmål af praktisk karakter, bedes du kontakte Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk


Referencer:

Bates, A. W. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. BCcampus.

Dziuban, C., Hartman, J., Cavanagh, T. B., & Moskal, P. D. (2011). Blended courses as drivers of institutional transformation. I: Kitchenham, A. (Ed.) (2011). Blended learning across disciplines: Models for implementation. Hershey, PA: Information Science Reference, 17-37.

Martinez-Caro, E., & Campuzano-Bolarin, F. (2011). Factors affecting students' satisfaction in engineering disciplines: Traditional vs. blended approaches. European Journal of Engineering Education, 36(5), 473–483.

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2010). Evaluation of evidence-based practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies. Washington, DC: U.S. Department of Education. 

Owston, R. (2013). Blended learning policy and implementation: Introduction to the special issue. The Internet and Higher Education, 18, 1-3.

Teaching for Active Learning - TAL2016

Materiale fra TAL konferencen afholdt på SDU 1. November 2016

Læs mere