Nyhedsbreve

Tilmeld mig nyhedsbrevet

Afmeld mig nyhedsbrevet

 

Udsendte nyhedsbreve i 2020

Januar 2020 - CLF nyhedsbrev 63
Emner i nyhedsbrevet:
CLF sikret fast årlig basisbevilling
Livskvalitet i yderområder og landdistrikter
LUP på lokalt engagement og fællesskab i naturen
LEADER/CLLD-aktiviteter hos CLF
Forskere hjemvendt fra udlandsophold
Send et forskningsemne til CLF
Voices of Culture
Internationale landdistriktskonferencer

 

Udsendte nyhedsbreve i 2019

September 2019 - CLF nyhedsbrev 65
Emner i nyhedsbrevet:
Integrering af landsbyudvikling og landbrug
Udvikling i fællesskab mellem lokalråd og kommune - et indblik i maskinrummet
Livet med demens
Vi ser med LUP på sundheden
Reflektorisk rådgivning og alternative fortællinger nu og i fremtidens landbrug
Fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug
Udlandsophold
Farvel og goddag til medarbejdere

April 2019 - CLF nyhedsbrev 64
Emner i nyhedsbrevet:
Partnerskab for Landdistriktsforskning 10. april
Samskabelse af sunhedsindsatser for landdistrikter
Ph.d.-forsvar: Reflektorisk rådgivning og alternative fortællinger nu og i fremtidens landbrug
Livskvalitet i yderområder og landdistrikter
Ejendomsfinansiering i landdistrikterne
Multifunktionel jordfordeling
Ny strategi
Ph.d.-Studerende Eva Mærsk vinder ACCOMPLISSH pris for formidling
Gæsterforsker fra Italien
Hjemmesiden har skiftet layout

Udsendte nyhedsbreve i 2018

September 2018 - CLF nyhedsbrev 63
Ny antologi om landdistriktsforskning
Rapport: Går det virkelig så dårligt på landet
Rapport: Danske småøers kommunikationsstrategier
Aktører til ph.d.-projekt om udvikling af landdistrikternes branding søges!
Nyt projekt: Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne
Nyt om projektet: Effekter for landdistriktsudvikling ved jordfordeling
EU-projektet UNISECO
Ny landdistriktsforskningslinje på vores kandidatuddannelse
Gunnar Svendsen modtager af særpris for forskningsbaseret læring

Maj 2018  - CLF nyhedsbrev 62 
3 nye CLF rapporter
3 nye ph.d.-projekter
Velkommen til 4 nye kollegaer

Januar 2018 - CLF nyhedsbrev 61
LUP på lokalt engagement i naturen (nyt projekt)
Fællesskabsøkonomiernes betydning i lokalsamfundet (nyt projekt)
Hvordan skal fremtidens landbrug finansieres i Danmark? (ny rapport på baggrund af afholdt seminar)
Nordisk landdistriktsforskningskonference i Vingsted centret i foråret 2018
Ny rapport om Ribe Madstation
Landdistriktskonferencen 2017
Lokale aktionsgrupper skaber liv i landdistrikterne
Helle Rotbøll Randløv ansat som videnskabelig assistent
Årets highlights for 2017

 

Udsendte nyhedsbreve i 2017

Oktober 2017 - CLF nyhedsbrev nr. 60

Seminar 26/10: Hvordan skal fremtidens landbrug finansieres i Danmark?
Branding-indsatser i landdistriktsområder
Økonomiske virkninger af kollektive jordvarmeanlæg i landdistrikter
Ribe Madstation
Kirken på landet – samarbejder på tværs
SDU Esbjerg vært for Dansk Sociologikongres 2018
Sommerens seminarer/workshops


 

Juni 2017 - CLF Nyhedsbrev nr. 59


Nyhedsbrevet omtaler 4 netop udgivne rapporter:
LAG’ernes erhvervsudviklingstilgang og LAG-midlernes stimulering af innovation og iværksætteri i landdistrikterne
Gårdbutikker – et potentiale for lokal udvikling?
Når unge uddannelsessøgende flytter
Coworking i danske landdistrikter –
internationale erfaringer og to danske case-studier

Herudover omhandler nyhedsbrevet:
Bidrag til publikationen ”Kommuner på forkant”
5th Nordic Ruralities Conference
CLF’s publicerede artikler i 2017 om landdistriktsforskning
Fortsat debat i folketinget og medierne om CLF’s fratagelse af den nationale forskningsbevilling
 

April 2017 - CLF nyhedsbrev  nr. 58

Nyhedsbrevet omhandler: 

2 nye forskningsprojekter:
-
Med LUP på sundheden
-
Mere liv i landet

 • Workshops og forundersøgelse om Ribe Madstation
 • Kirken på landet
 • Ny antologi om landdistrikter på vej
 • Ph.d. om nye fortællinger og udviklingsmuligheder i Dansk Landbrug
 • Nordregio seminar om bioenergi, bæredygtighed og innovation i lokalsamfund
 • Blog om ”Godt nyt fra Vestfronten”
 • CLF mister millionstøtte til forskning
 • Egon Noes tiltrædelsesforelæsning er tilgængelig på hjemmesiden

 

Udsendte nyhedsbreve i 2016

 

December 2016 - CLF Nyhedsbrev nr. 57

Nyhedsbrevet omhandler:

 •  Highlights for året der er gået
 • Tanker og visioner fra den nye Centerleder
 • Den nye Centerleder holder tiltrædelsesforelæsning den 20. januar

Oktober 2016 - CLF Nyhedsbrev nr. 56

Nyhedsbrevet omhandler:
• 2 nye rapporter:
    ”Når unge uddannelsessøgende flytter mod vest”, og
    ”Vilkår og udviklingsmuligheder for småskala fødevareerhverv i de danske landdistrikter”
• Projekt om fødevarestrategi i Sønderborg Kommune
• Ny centerleder for CLF pr. 1. november

 

Juni 2016 - CLF Nyhedsbrev nr. 55
Nyhedsbrevet omhandler:

Nyt idekatalog til alternative transportformer i landdistrikterne
Gratis seminar om "SMART transport på landet"
Fortsat debat om skolelukninger på landet
Ny bog: Virtuel ledelse og arbejdsmiljø
Ny international Handbook of Rural Studies

 

April 2016 CLF Nyhedsbrev nr. 54 
Nyhedsbrevet omhandler:

Centerleder søges til CLF

3 nye rapporter:
- Skolelukninger på landet
- Bioøkonomiens betydning for landdistrikterne
- Indkomst- og beskæftigelsesmæssige effekter af udbygning af biogasproduktion i et landdistriktsperspektiv

Gratis kursus ”SMART transport på landet”
Gratis kursus ”Festivaler og begivenheder i landdistrikter”
Gratis temadag: ”Virtuel ledelse i et arbejdsmiljøperspektiv”
Åbent forskningsseminar ”Rethinking Rural Entrepreneurship” 

 

Marts 2016 CLF Nyhedsbrev nr. 53
Nyhedsbrevet omhandler:

 • Ny rapport: Festivaler og begivenheder i landdistrikter
 • Gratis kursus: "festivaler og begivenheder i landdistrikter" 11. maj
 • Ny rapport: Fritidsklynger - stedsbaseret udvikling på baggrund af interessebaserede fællesskaber
 • Ny rapport: SMART transport på landet
 • Forskningsseminar om "rethinking rural entrepreneurship" 12. april

Se også tidligere udsendte nyhedsbreve tilbage fra 2006 til 2015