Nyhedsbreve

 

Tilmeld mig nyhedsbrevet

Afmeld mig nyhedsbrevet

Udsendte nyhedsbreve i 2019

September 2019 - CLF nyhedsbrev 65
Emner i nyhedsbrevet:
Integrering af landsbyudvikling og landbrug
Udvikling i fællesskab mellem lokalråd og kommune - et indblik i maskinrummet
Livet med demens
Vi ser med LUP på sundheden
Reflektorisk rådgivning og alternative fortællinger nu og i fremtidens landbrug
Fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug
Udlandsophold
Farvel og goddag til medarbejdere

April 2019 - CLF nyhedsbrev 64
Emner i nyhedsbrevet:
Partnerskab for Landdistriktsforskning 10. april
Samskabelse af sunhedsindsatser for landdistrikter
Ph.d.-forsvar: Reflektorisk rådgivning og alternative fortællinger nu og i fremtidens landbrug
Livskvalitet i yderområder og landdistrikter
Ejendomsfinansiering i landdistrikterne
Multifunktionel jordfordeling
Ny strategi
Ph.d.-Studerende Eva Mærsk vinder ACCOMPLISSH pris for formidling
Gæsterforsker fra Italien
Hjemmesiden har skiftet layout

Udsendte nyhedsbreve i 2018

September 2018 - CLF nyhedsbrev 63
Ny antologi om landdistriktsforskning
Rapport: Går det virkelig så dårligt på landet
Rapport: Danske småøers kommunikationsstrategier
Aktører til ph.d.-projekt om udvikling af landdistrikternes branding søges!
Nyt projekt: Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne
Nyt om projektet: Effekter for landdistriktsudvikling ved jordfordeling
EU-projektet UNISECO
Ny landdistriktsforskningslinje på vores kandidatuddannelse
Gunnar Svendsen modtager af særpris for forskningsbaseret læring

Maj 2018  - CLF nyhedsbrev 62 
3 nye CLF rapporter
3 nye ph.d.-projekter
Velkommen til 4 nye kollegaer

Januar 2018 - CLF nyhedsbrev 61
LUP på lokalt engagement i naturen (nyt projekt)
Fællesskabsøkonomiernes betydning i lokalsamfundet (nyt projekt)
Hvordan skal fremtidens landbrug finansieres i Danmark? (ny rapport på baggrund af afholdt seminar)
Nordisk landdistriktsforskningskonference i Vingsted centret i foråret 2018
Ny rapport om Ribe Madstation
Landdistriktskonferencen 2017
Lokale aktionsgrupper skaber liv i landdistrikterne
Helle Rotbøll Randløv ansat som videnskabelig assistent
Årets highlights for 2017

 

Udsendte nyhedsbreve i 2017

Oktober 2017 - CLF nyhedsbrev nr. 60

Seminar 26/10: Hvordan skal fremtidens landbrug finansieres i Danmark?
Branding-indsatser i landdistriktsområder
Økonomiske virkninger af kollektive jordvarmeanlæg i landdistrikter
Ribe Madstation
Kirken på landet – samarbejder på tværs
SDU Esbjerg vært for Dansk Sociologikongres 2018
Sommerens seminarer/workshops


 

Juni 2017 - CLF Nyhedsbrev nr. 59


Nyhedsbrevet omtaler 4 netop udgivne rapporter:
LAG’ernes erhvervsudviklingstilgang og LAG-midlernes stimulering af innovation og iværksætteri i landdistrikterne
Gårdbutikker – et potentiale for lokal udvikling?
Når unge uddannelsessøgende flytter
Coworking i danske landdistrikter –
internationale erfaringer og to danske case-studier

Herudover omhandler nyhedsbrevet:
Bidrag til publikationen ”Kommuner på forkant”
5th Nordic Ruralities Conference
CLF’s publicerede artikler i 2017 om landdistriktsforskning
Fortsat debat i folketinget og medierne om CLF’s fratagelse af den nationale forskningsbevilling
 

April 2017 - CLF nyhedsbrev  nr. 58

Nyhedsbrevet omhandler: 

2 nye forskningsprojekter:
-
Med LUP på sundheden
-
Mere liv i landet

 • Workshops og forundersøgelse om Ribe Madstation
 • Kirken på landet
 • Ny antologi om landdistrikter på vej
 • Ph.d. om nye fortællinger og udviklingsmuligheder i Dansk Landbrug
 • Nordregio seminar om bioenergi, bæredygtighed og innovation i lokalsamfund
 • Blog om ”Godt nyt fra Vestfronten”
 • CLF mister millionstøtte til forskning
 • Egon Noes tiltrædelsesforelæsning er tilgængelig på hjemmesiden

 

Udsendte nyhedsbreve i 2016

 

December 2016 - CLF Nyhedsbrev nr. 57

Nyhedsbrevet omhandler:

 •  Highlights for året der er gået
 • Tanker og visioner fra den nye Centerleder
 • Den nye Centerleder holder tiltrædelsesforelæsning den 20. januar

Oktober 2016 - CLF Nyhedsbrev nr. 56

Nyhedsbrevet omhandler:
• 2 nye rapporter:
    ”Når unge uddannelsessøgende flytter mod vest”, og
    ”Vilkår og udviklingsmuligheder for småskala fødevareerhverv i de danske landdistrikter”
• Projekt om fødevarestrategi i Sønderborg Kommune
• Ny centerleder for CLF pr. 1. november

 

Juni 2016 - CLF Nyhedsbrev nr. 55
Nyhedsbrevet omhandler:

Nyt idekatalog til alternative transportformer i landdistrikterne
Gratis seminar om "SMART transport på landet"
Fortsat debat om skolelukninger på landet
Ny bog: Virtuel ledelse og arbejdsmiljø
Ny international Handbook of Rural Studies

 

April 2016 CLF Nyhedsbrev nr. 54 
Nyhedsbrevet omhandler:

Centerleder søges til CLF

3 nye rapporter:
- Skolelukninger på landet
- Bioøkonomiens betydning for landdistrikterne
- Indkomst- og beskæftigelsesmæssige effekter af udbygning af biogasproduktion i et landdistriktsperspektiv

Gratis kursus ”SMART transport på landet”
Gratis kursus ”Festivaler og begivenheder i landdistrikter”
Gratis temadag: ”Virtuel ledelse i et arbejdsmiljøperspektiv”
Åbent forskningsseminar ”Rethinking Rural Entrepreneurship” 

 

Marts 2016 CLF Nyhedsbrev nr. 53
Nyhedsbrevet omhandler:

 • Ny rapport: Festivaler og begivenheder i landdistrikter
 • Gratis kursus: "festivaler og begivenheder i landdistrikter" 11. maj
 • Ny rapport: Fritidsklynger - stedsbaseret udvikling på baggrund af interessebaserede fællesskaber
 • Ny rapport: SMART transport på landet
 • Forskningsseminar om "rethinking rural entrepreneurship" 12. april

Se også tidligere udsendte nyhedsbreve tilbage fra 2006 til 2015

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies