Skip to main content

Ledelsesgruppe

Medlemmer

Jakob Møller-Jensen (lektor, institutleder)
Brage S. Andresen (professor)
Jonathan R. Brewer (lektor)
Thomas J.D. Jørgensen (lektor)
Birgitte H. Kallipolitis (professor)
Susanne Mandrup (professor)

Karin Hjernø (sekretariatsleder)

 

Dagsordener og referater kan ses på SDUnet (kun adgang for ansatte).