Skip to main content

Diplomingeniør eller civilingeniør?

Dine veje til at blive ingeniør

Du kan blive ingeniør på to måder, enten ved at læse til diplomingeniør og komme ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år eller du kan læse til civilingeniør, som tager 5 år. Her under kan du læse lidt mere om forskellene mellem de to uddannelser, og om hvordan diplomingeniøruddannelsen også kan kvalificere dig til at læse videre til civilingeniør.

Diplomingeniør

Diplomingeniøruddannelsen har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Som diplomingeniør er du problemknuseren, der skaber innovation og produktudvikling. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør. Se listen over diplomingeniøruddannelser og læs til diplomingeniør her!

Civilingeniør

Som specialist arbejder civilingeniøren med innovation og udvikling af ny teknologi. Civilingeniøren arbejder oftest inden for forskning, udvikling og innovation og har gode jobmuligheder fx som leder, konsulent eller udvikler. Civilingeniøruddannelsen kvalificerer dig også til at blive forsker. Se listen over civilingeniøruddannelser (bachelor) og læs til civilingeniør her!

Diplomingeniør og kandidat

Du kan også vælge at læse videre til civilingeniør, når du er færdig med din diplomingeniøruddannelse.
Se listen over civilingeniøruddannelser (kandidat) og læs til ingeniør her!

Forsker

Som civilingeniør kan du tage en ph.d.-uddannelse og fx få en karriere som forsker. Læs til forsker og tag din ph.d her!

Se liste med alle ingeniøruddannelserne på SDU

 

 

Sidst opdateret: 28.06.2021