Skip to main content

Studiejob for ingeniørstuderende

Alle studerende på de 27 ingeniørretninger har mulighed for at have et studierelevant job i fritiden. Dels giver et god erfaring og dels er der lidt ekstra økonomi ved siden af SU’en.  

Omfanget, indholdet og lønnen aftales direkte mellem virksomhed og studerende. Således kan studiejobs være med et fast timetal om ugen eller være projektbaseret og overvej om I kan tilbyde sommerferiejob til ingeniørstuderende. Overvej om arbejdet kan udføres som distancearbejde.

Ingeniørstuderende har mange undervisningstimer på SDU med fremmøde, således bør den enkelte virksomhed overveje om et givent studiejob kan kombineres fornuftigt med undervisningen. Der opfordres til, at der tages hensyn i eksamensperioder eller at timeantallet og placeringen af disse tillader  at undervisningen kan følges. 

 

Opslag på SDU jobteaser

Har du et studiejob  i virksomheden kan du poste det for de studerende på SDU Jobbank. Vi benytter SDU Jobbank som platform til opslag af såvel studierelateret samarbejde som jobs.
Jobopslag er gratis og har fuld synlighed i op til 30 dage.

Som arbejdsgiver kan du oprette jobopslag her.

Vi har udviklet en række vejledninger for at gøre det lettere for virksomheder at række ud til SDU's ingeniørstuderende.

Benyt gerne eget format.

Vi anbefaler at følgende punkter indgår:

Overskrift – overvej nøje sprog – ved valg af engelsk inkluderes alle studerende, også de internationale
Projektbeskrivelse - Hvad er den faglige udfordring / teoretiske / og hvad skal den løse
Noget om virksomheden - Den væsentligste information relevant for det område, der søges studerende til
Virksomheden - Navn, adresse, web
Kontaktperson - Navn, telefon, E-mail
Type af job - projektjob / deltidsjob / distancearbejde
Opstart - Evt. frist for ansøgning
Øvrige informationer

 

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt gerne vores innovationskonsulent

Frederik Gottlieb
frede@tek.sdu.dk
T +45 6550 1618

Sidst opdateret: 12.09.2023