Skip to main content

Semesterprojekter

Uddannelsen af ingeniører kræver høj faglighed og stærk forankring i det arbejdsliv der venter kandidaterne efter endt uddannelse. Derfor arbejdes der i vid udstrækning med virksomhedsrelaterede problemstillinger.

Således er de forskellige semestre fokuseret på temaer som varierer afhængigt af den konkrete ingeniøruddannelse. Undervisningen inddrager cases fra industrien eller andre samarbejdspartnere tidligt i uddannelsen. Vi kalder det semesterprojekter i daglig tale.

Eksempler på temaer for semesterprojekter:

Tema

Studieretning

Semester

 Tunge træk og løft

 Maskinteknik

 2. semester/
forår

 Produktudvikling

 Integreret Design

4. semester /
forår

 Instrumentel analytisk kemi

 Kemi- og Bioteknologi

 4. semester /
forår

 Virksomhedsanalyse

 Produktion

 3. semester/
efterår

 Webbaseret informationssystem

 Softwareteknologi

4. semester/
forår

Kontakt os hvis du vil vide mere om semesterprojekter generelt eller hvis du er i tvivl om hvilken projekttype, der kan passe til din virksomhed

Kontakt os

Lone Søvad Madsen, TEK Innovation, e-mail: lsma@tek.sdu.dk eller telefon. +45 2137 9061 hvis du vil vide mere om semesterprojekter

Kontaktinfo

Sidst opdateret: 11.03.2020