Skip to main content

Praktik for Diplomingeniørstuderende

dialog02

Praktikken er 20 uger/ 100 arbejdsdage på fuld tid, som gennemføres i en virksomhed, der har et ingeniørfagligt miljø. Det betyder, at der er ingeniører i virksomheden inden for praktikantens faglige område, således at der findes en mentor/praktikansvarlig, som kan vejlede praktikanten.

De bedste praktikforløb indeholder en ”selvstændig” opgave som fylder måske 50-60% af tiden og derudover deltager praktikanten i virksomhedens ad-hoc opgaver. Diplomingeniørernes praktikelement sikrer at de nyuddannede ingeniører ikke kun har fået tilført teoretisk viden, men også har lært at bruge den.

De studerende er selv ansvarlige for at skaffe sig en praktikplads, men Det Tekniske Fakultet stiller vejledning til rådighed, ligesom vi formidler industriens opslag til dem.
Forud for praktikken indgås en digital  praktikaftale mellem virksomheden, den studerende og SDU, som sikrer det faglige indhold, forsikring og andre væsentlige forhold.
Ingeniørpraktik er lønnet. I 2021 er den vejledende praktikløn 15.000 kr. pr. måned.  Praktikken påbegyndes tidligst 1. februar og senest medio marts hvis de 20 uger skal nås inden ny semesterstart.

Ofte identificeres emner til afgangsprojekt i praktikvirksomheden og dermed kan samarbejdet fortsættes og måske endda resultere i en ansættelse efter endt eksamen.

Formatet for et opslag kan være alt fra et helt almindeligt ”stillingsopslag” til en kort beskrivelse i en mail, dog anbefales det at sætte det lidt spændende op.

Der er stor forskel på hvornår de studerende går i gang med at lede efter praktikplads, enkelte har sikret sig forårets praktikplads allerede før sommerferien – normalt foregår det i perioden september til november og som regel anbefaler vi at opslag lægges på SDU Jobbank  inden efterårsferien – altså inden de begynder at gå til eksamen. Mange studerende finder deres praktikvirksomhed på Praktik og Projektdag på SDU i Odense eller Student Collaboration Day Sønderborg, som afholdes 2 gange årligt. Information og tilmelding af virksomheder til PP-dagen.

Spørgsmål kan rettes til innovationskonsulent Lone Søvad Madsen, TEK Innovation. 


Kontakt os

Kontakt Lone Søvad Madsen, lsma@tek.sdu.dk / +45 2137 9061 hvis du vil vide mere om praktik generelt

Kontaktinfo

Sidst opdateret: 18.10.2021