Skip to main content

Experts in Team Innovation

Ikke al læring på ingeniøruddannelsen er dybt fagligt fokuseret, der er også kurser hvor egenskaber som samarbejdsevner og inddragelse af nødvendig fagligheder i et udviklingsprojekt trænes, fx. i kurset Experts in Team Innovation.  Alle Ingeniørstuderende, der ikke er på ophold i udlandet på 5. semester, deltager i dette kursus, hvor de studerende prøver kræfter med real-life innovation samt at arbejde i tværfaglige innovationsgrupper.

Projekterne har ofte udgangspunkt i et konkret udviklingsønske i en virksomhed. Således stammer ca 60% af projekterne direkte fra virksomheder, ca. 20% fra forretningsideer hos studerende med drømmen om egen virksomhed og ca. 20% er innovationsprojekter tilknyttet eksisterende forskningsprojekter på SDU.

Virksomhedernes udbytte ved at deltage:
• Udvikling og afprøvning af potentielle forretningsideer
• Nye vinkler på din virksomheds innovationsproces
• Tværfagligt samarbejde med studerende og forskere fra Det Tekniske Fakultet på SDU
• Tæt kontakt til studie- og forskningsmiljøer på SDU
• Skabe fundament for flere samarbejder med ingeniørstuderende

Typisk indsats for virksomheder gennem kurset:
• Udarbejdelse af rammeprojekt i samarbejde med universitet inden sommerferien
• Præsentation af virksomhed og projektidé for studerende i den første uge af september
• Face-to-face med studerende (hvor er vi? Og hvor skal vi hen?) 1-2 gange i forløbet
• Adgang for de studerende til forskellige relevante fagligheder i virksomheden
• Virksomheden er med til en slut-event, hvor projekterne præsenteres

Virksomheden deltager ikke ved eksamen.

 

FAKTA OM EXPERT IN TEAM INNOVATION i ODENSE
• Omkring 450 ingeniørstuderende fra alle ingeniørstudieretninger i Odense deltager
• 14 temaer med seks grupper i hvert tema
• 5-6 studerende i hver gruppe fordelt på mindst tre studieretninger
• Én virksomhed pr. tema

Du kan kontakte innovationskonsulent Lone Søvad Madsen, TEK Innovation, e-mail: lsma@tek.sdu.dk eller telefon: +45 2137 9061  eller Experts in Team Innovation koordinator Steffen Kjær Johansen, e-mail: skjo@iti.sdu.dk eller telefon: +45 6550 7519

Kontakt os

Kontakt Lone Søvad Madsen, e-mail: lsma@tek.sdu.dk / +45 2137 9061 hvis du vil vide mere om Experts in Teams i Odense eller i Sønderborg

kontaktinfo

Sidst opdateret: 05.01.2021