Skip to main content
DA / EN

Software Engineering - uddannelse og udviklingskraft til virksomheder

Kandidatuddannelsen i Software Engineering tager normalt 2 år på fuld tid.  En Erhvervskandidat kan gennemføre uddannelsen på deltid over 4 år - samtidig med at være i job i en virksomhed (eller egen virksomhed).

Det betyder, at virksomheder kan få direkte gavn af den undervisning, der pågår baseret på nyeste forskningsbaserede viden inden for  fem fagområder:

Modellering og simulering
Mobil og allestedsnærværende IT
Software økosystemer
Datavidenskab
Innovative softwareløsninger

Virksomheder kan benytte uddannelsen som opkvalificering af egne medarbejdere eller benytte muligheden for en nyansættelse. 

Fysisk vil det foregå på SDU i Odense på hverdage i dagtimerne, da erhvervskandidater følger den øvrige undervisning af fuldtidsstuderende.

Succesfulde forløb fordrer, at der prioriteres tid til såvel studie som job.

Erhvervskandidat i Software Engineering Q & A

Erhvervskandidat er et tilbud om uddannelse på deltid for personer i arbejde. Erhvervskandidatuddannelser er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor der under særlige betingelser tillades forlænget studietid på kandidatdelen af  uddannelse til civilingeniør

Det er således muligt for virksomheder at have studerende ansat som ingeniør under deres afsluttende år af en kandidatuddannelse. Studietiden forlænges fra 2 til 4 år og kræver dokumenteret ansættelse i en relevant position i min. 25 timer om ugen.

 

Uddannelsens specialiseringer

På civilingeniøruddannelsen lærer du at udvikle state-of-the-art softwareprodukter og -tjenester.  Samtidig bliver du i stand til at forbedre de produkter og tjenester, vi kender i dag. Du lærer, hvordan teknologi bedst bruges til at udvikle effektive løsninger – ikke kun fra et teknologisk synspunkt, men også fra et brugerperspektiv.

Fem fagområder

Uddannelsen har fem fagområder:

  • Modellering og simulering
  • Mobil og allestedsnærværende IT
  • Software økosystemer
  • Datavidenskab
  • Innovative softwareløsninger

Al projektarbejde under studiet er eller kan være cases fra virksomheden. Det giver virksomheden nye kompetencer til at sikre fremtidens produktion.

Hvem er uddannelsen målrettet

Erhvervskandidatuddannelsen er et særligt tilbud til nyuddannede diplomingeniører/bachelorer, der både gerne vil supplere deres bacheloruddannelse med en kandidat, men også gerne vil udnytte deres viden i et job. 

Civilingeniøruddannelsen/Erhvervskandidaten er ligeledes et tilbud til virksomheder om opkvalificering af medarbejdere med en relevant bachelor eller diplomingeniørbaggrund.

Uddannelsen kan påbegyndes pr  1. september.

Uddannelsen er gratis.  Fysisk vil det foregå på SDU i Odense på hverdage i dagtimerne, da erhvervskandidater følger den øvrige undervisning af fuldtidsstuderende.

På de sidste semestre vil meget af studiet foregår i virksomheden i form af projekter - og ofte  sammen med en med-studerende fra den 2-årige kandidatuddannelse, som ikke naturligt har en virksomhed til projektsamarbejde. Det giver virksomheden nye kompetencer til at sikre fremtidens produktion.

Succesfulde forløb fordrer, at der prioriteres tid til såvel studie som job.

Yderligere information om  selve uddannelsen kan findes her: Erhvervskandidat i Software Engineering

 

Kontakt

Spørgsmål til indhold og opbygning af uddannelsen kan ske til uddannelseskoordinator:

Mette Lind Johansen
melj@tek.sdu.dk
T 6550  3144

 

Kontrakt

Ansættelse kan være i en privat eller offentlig virksomhed.

Virksomheden ansætter en diplomingeniør / bachelor i en ordinær ansættelse på minimum 25 timer pr. uge. Kontrakten skal være underskrevet senest pr 1. september , hvis studiet skal påbegyndes pr. denne dato.

Ophører ansættelsen undervejs kan den studerende finde en ny virksomhed eller overgå til fuldtidsstudie og dermed mulighed for at opnå SU.

Ansættelse kan også være i egen veletableret virksomhed eller start-up. Læs mere om de specifikke regler herfor : Beskaeftigelseskrav

Indhold og hensyn

Indholdet i jobbet skal være relevant i forhold til studiet, og være tilrettelagt således, at det er praktisk muligt at følge undervisningen.
Erfaring viser, at det er yderst vanskeligt at følge undervisningen ved et samtidigt 37 timers job. Derfor opfordres til nedsat tid i jobbet, som tillader den nødvendige forberedelse og deltagelse i undervisningen.

Da der er tale om en ordinær ansættelse vil der være samme regler gældende for virksomhedens øvrige ansatte.  Lønniveau skal svare til almindelig ingeniøransættelse, evt. korrigeret for nedsat tid. 

Erfaring viser, at det er yderst vanskeligt at følge undervisningen ved et samtidigt 37 timers job. Derfor opfordres til nedsat tid i jobbet, som tillader den nødvendige forberedelse og deltagelse i undervisningen.

Uddannelsen er gratis som tilsvarende civilingeniøruddannelser, dog skal bemærkes at studerende på erhvervskandidatuddannelser ikke kan modtage SU. 

Hvordan kommer du i kontakt med de kommende erhvervskandidatstuderende?

SDU tilbyder en række events, hvor virksomheder kan møde studerende og en digital platform for opslag af jobs. Disse tilbud er gratis at benytte.

Events

To gange årligt afholder Det Tekniske Fakultet arrangementerne SDU Praktik- og Projektdag i Odense og Student Collaboration Day i Sønderborg, hvor studerende og virksomheder kan møde hinanden.

SDU Jobbank

Vi benytter SDU Jobbank, som platform til opslag af såvel studierelateret samarbejde som jobs. Jobopslag er gratis og har fuld synlighed
i op til 30 dage.  Vi har udviklet en række vejledninger for at gøre det lettere for virksomheder at række ud til SDU's ingeniørstuderende.   Link til vejledninger her.

Benyt gerne eget format til opslag. Vi anbefaler at følgende punkter indgår:

Overskrift – overvej nøje sprog – ved valg af engelsk inkluderes alle studerende, også de internationale
Projektbeskrivelse - Hvad er den faglige udfordring / teoretiske / og hvad skal den løse
Noget om virksomheden - Den væsentligste information relevant for det område der søges studerende til
Virksomheden - Navn, adresse, web
Kontaktperson - Navn, telefon, E-mail
Type af projekt/job - Afgangs-bachelor,-speciale-projekt, Job / deltidsjob velegnet til erhvervskandidat 
Opstart - Evt. frist for ansøgning
Øvrige informationer

Det er medarbejderen/kandidaten selv, der søger om optagelse på SDU.

Der er følgende ansøgningsfrister:

Studiestart 1. september
Ordinært optag: inden ca. 1. marts
Ledige studiepladser: ca. juli måned

De specifikke krav til optagelse kan ses her: Adgangskrav

Link til vejledning omkring ansøgning her:   Sådan Søger du

Kontakt

Har du spørgsmål til adgangskrav/baggrund, kontakt gerne uddannelseskoordinator:

Mette Lind Johansen
melj@tek.sdu.dk
T 6550  3144

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt gerne vores innovationskonsulent

Frederik Gottlieb
frede@tek.sdu.dk
T  +45 6550 1618 

Sidst opdateret: 19.09.2023