Skip to main content
DA / EN

Ny organisering af Robocluster og innovations- og forskerstøtteenheder

 
   
Den 1. september lægges TEK Forskerstøtte sammen med TEK Innovation og innovationsnetværket RoboClusters sekretariat. Bjarke Falk Nielsen, nuværende leder for RoboCluster, får ansvaret for den nye enhed. Ud over de nuværende medarbejdere tilføres nye kræfter i form af en ny forskerstøttekonsulent og en netværkskoordinator.

Målsætningen med sammenlægningen er at samle overlappende aktiviteter mellem de nuværende enheder og målrette kommunikationen med TEKs institutter og samarbejdspartnere og dermed levere en endnu bedre service. Et af den nye enheds første skridt bliver at udarbejde et samlet servicekatalog, der skaber konkret overblik over, hvilke ydelser enheden tilbyder. Samtidig styrkes vidensdelingen medarbejderne imellem i kraft af den tættere sammenkobling af kompetencer.

Dermed står TEK stærkere ift. at imødekomme sit eget mål om at tiltrække flere eksterne bevillinger, opnår en endnu større kapacitet i sit erhvervssamarbejde om innovation og forstærker sin vigtige position som leder for RoboCluster, hvori andre universiteter også indgår. Sammenlægningen vedrører alene RoboClusters sekretariat, som betjener innovationsnetværket. Netværket består uændret under samme navn.

Den nuværende leder for TEK Innovation, Mogens Brabech, tiltræder den 1. juni som projektchef med ansvar for planlægning og gennemførsel af flytningen til det nye TEK-byggeri på Campusvej 55.
Læs mere om organiseringen af flytningen og Mogens’ nye stilling her: Mogens Brabech bliver projektchef for flytningen til det nye TEK.

Spørgsmål vedr. ovenstående er meget velkomne og kan rettes til
Bjarke Falk Nielsen: 2119 4797

Redaktionen afsluttet: 02.05.2014