Skip to main content
Grøn omstilling

Metanfilter giver store CO2-afgiftsbesparelser og næsten lugtfri gylletanke

Syddansk Universitet har sammen med virksomhederne BBK bio airclean A/S og PBJ Miljø ApS udviklet et biofilter til at fjerne metan fra luftudledninger fra biogasanlæg og gylletanke. Filteret har været afprøvet i laboratorieskala og pilotskala i et proof-of-concept projekt, og resultaterne er meget lovende.

Af Sune Holst, , 21-03-2023

Når den første trækfugl lander, varsler det ikke blot forårets snarlige kommen, men også at gyllesæsonen er skudt i gang. Udover at være en irritation for sarte næsebor, så er gylle også en stor synder i forhold til den globale opvarmning. Biogasanlæg og gylletanke udleder nemlig metangas, som er en yderst potent drivhusgas. Et ton metan svarer til således til omkring 25 ton CO2.

Men nu er der gode nyheder på vej. Syddansk Universitet har sammen med virksomhederne BBK bio airclean A/S og PBJ Miljø ApS udviklet et biofilter til at fjerne metan fra luftudledninger fra biogasanlæg og gylletanke. Filteret har være afprøvet i laboratorieskala og pilotskala i et proof-of-concept projekt, og resultaterne er meget lovende.
Forsøgsopstilling i  pilotskala

”Biofilteret fungerer på samme måde som et lugtfilter på biogasanlæggene og indeholder bakterier, der nedbryder metanen. Nedbrydningen er afprøvet i både laboratorieskala og pilotskala, og forsøgene har vist, at metanen kan fjernes fuldstændigt ved opholdstider af luften i anlægget på bare én time,” fortæller professor Henrik Wenzel fra Institut for Grøn Teknologi.

Det betyder, at et metanfilter kan gøres relativt billigt, for almindelige gylletanke helt ned til 150.000 kr. Med den årlige metanudledning fra gylletanke vil prisen for metanreduktionen blive så lav som godt 100 kr./ton CO2-ækvivalent.

”Med den forventede CO2-afgift på 750 kr./ton vil tilbagebetalingstiden på anlægget blive meget kort, og en god forretning for landbruget, når CO2-afgiften træder i kraft,” siger Henrik Wenzel.

Ud over metanreduktionen vil filteret også reducere lugt og ammoniakudledning. Tilsvarende god økonomi ses for reduktion af metanudledning fra biogasanlæg. Udover Henrik Wenzel, så har adjunkt Muhammad Tahir Ashraf og specialkonsulent Lars Yde stået for forskningen fra SDU’s side.
Projektet har været et såkaldt proof-of-concept projekt, og det har fuldt ud levet op til formålet om at vise konceptet.

BBK airclean A/S er nu gået i gang med at udvikle en kommercialiserbar løsning til gylletanke. Planen er yderligere at se på muligheden for at optimere lugtfiltrene på eksisterende biogasanlæg mod stor metanreduktion.

Faktaboks:
Projektet er udført i løbet af 2022 af SDU i samarbejde med virksomhederne BBK bio airclean A/S og PBJ Miljø ApS. Det er støttet økonomisk med godt 400.000 kr. af Food & Biocluster Denmark (https://foodbiocluster.dk/) og medfinansieret med et tilsvarende beløb i form af egenfinansierede timer fra de deltagende virksomheder.

Redaktionen afsluttet: 21.03.2023