Skip to main content
Arbejdsmiljø

Nu kan man endelig tage en master i arbejdsmiljø i Danmark

29. august begynder det første hold studerende på masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse på Syddansk Universitet. Det er den første af sin slags i Danmark, og det er på høje tid, at den kommer, lyder det fra uddannelsesleder Liv Starheim og professor Peter Hasle.

Af Sebastian Wittrock, , 29-08-2023

Hvert eneste år er der omkring 40 mennesker, som mister livet i arbejdsulykker i Danmark. Oven i det har undersøgelser vist, at tusindvis af ansatte over 50 år inden for alt fra byggebranchen til pædagogfaget føler sig nedslidte. Og så taler mange i disse år om, at en decideret stressepidemi hærger det danske arbejdsmarked.

Der er med andre ord nok at tage fat på, når 22 studerende tirsdag 29. august 2023 begynder på Danmarks første masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse på Syddansk Universitet i Odense.

De studerende kommer fra både private og offentlige virksomheder og arbejder alle professionelt med arbejdsmiljø. På masteruddannelsen, som de tager på deltid ved siden af deres daglige arbejde, vil de i løbet af de næste 2 år lære at designe, gennemføre og evaluere arbejdsmiljøindsatser, som faktisk virker ude i praksis.

- Der har været behov for denne her uddannelse i mange år, og i resten af Europa har de længe haft noget lignende, siger Liv Starheim, der er lektor på Syddansk Universitet og uddannelsesleder for den nye master.

-  Men der er helt klar en åbning nu. Pludselig taler vi om arbejdslivet i den offentlige samtale, vi diskuterer 4-dages arbejdersuger, stress, møder og mails, og det er gået op for virksomheder, at arbejdsvilkår er et område, de skal være konkurrencedygtige på, hvis de vil tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Stigende efterspørgsel

Ude i virksomhederne bliver arbejdsmiljøet da også prioriteret højere og højere, mener Peter Hasle, der er professor i arbejdsmiljø på Syddansk Universitet og initiativtager til uddannelsen.

Der er derfor også en stigende efterspørgsel på medarbejdere med faglig viden om arbejdsmiljøindsatser, og med ny kommende EU-lovgivning på området vil det kun blive endnu mere aktuelt de kommende år.

- EU er ved at indføre nogle meget omfattende due diligence-krav. Virksomheder skal begynde at lave risikovurderinger af, om der kan være dårligt arbejdsmiljø hos deres underleverandører, og hvis der er, skal de lave handleplaner for, hvordan de som købere kan være med til at forbedre det, fortæller Peter Hasle.

Netop de kompetencer kommer de studerende på masteren i arbejdsmiljøledelse til at stå med.

- Uddannelsen kombinerer teoretisk viden i arbejdsmiljø med den praktiske erfaring fra de enkelte virksomheder, som de studerende selv kommer med, siger Peter Hasle.

Første af sin slags

Der findes andre uddannelser, som også berører forskning i arbejdsmiljø – f.eks. arbejdslivsstudier på RUC og den nu lukkede miljø- og arbejdsmiljøledelse på DTU – men uddannelsen på SDU er den første i landet, som udelukkende handler om arbejdsmiljø, og hvordan man konkret gennemfører indsatser, som forbedrer både fysiske og psykiske vilkår for medarbejdere.

Og på især to områder vil den nye masteruddannelse adskille sig fra eksisterende og tidligere arbejdsmiljøuddannelser, forklarer Liv Starheim.

- For det første skal de studerende have en viden om det sundhedsfaglige, for det kan tit være dåseåbneren, når man vil igennem med indsatser hos bestyrelsen eller ledelsen, siger uddannelseslederen.

- Og for det andet skal de undervises i at være politiske navigatører i deres virksomhed. De skulle kunne tale med alle på tværs af organisationen, høre mange forskellige synspunkter og interesser og tage højde for dem, når de skal designe indsatser. For hvis der er noget godt arbejdsmiljø ikke er, så er det bare at tromle beslutninger igennem.

Store ambitioner

Netop at kunne integrere arbejdsmiljøindsatserne i hele virksomheden og ikke kun på fabriksgulvet eller hospitalsgangene, er, hvad der skal til, hvis vi skal gøre noget ved de mange stresssygemeldinger, mener både Liv Starheim og Peter Hasle.

- Det psykosociale arbejdsmiljø er meget komplekst og hænger tæt sammen med virksomhedsstrategier og hele organiseringen af produktionen. Det har traditionelt ikke været noget, arbejdsmiljøindsatser har forholdt sig til, men det gør vi på den nye uddannelse, forklarer Peter Hasle.

I det hele taget er ambitionerne høje for masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse på SDU.

- Målet er, at vi skal have styr på det psykiske arbejdsmiljø, så folk ikke bliver stressede. Vi skal have nedbragt antallet af dødsulykker, siger Liv Starheim.

- Og helt grundlæggende skal vi sørge for, at folk ikke bliver syge og nedslidte af at gå arbejde.

Fakta

  •  Masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse henvender sig medarbejdere og ledere i offentlige og private virksomheder, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø.
  • Man skal have to års professionel erfaring med arbejdsmiljø for at komme ind på uddannelsen. 
  • Uddannelsen tages på deltid ved siden af arbejdet. Den kan tages på 2 år. 

  • Prisen for uddannelsen er 98.000 kroner, hvilket som regel vil blive betalt af den studerendes arbejdsplads. Det er muligt at søge støtte til uddannelsen ved Den Kommunale Kompetencefond, Den regionale Kompetenceudviklingsfond og Den Statslige Kompetencefond.

  • Masteruddannelsen har været undervejs i flere år og blev godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet i slutningen af 2021. I udarbejdelsen af uddannelsen har den været i høring i en række arbejdsmarkedsorganisationer og en store virksomheder som f.eks. Cowi, Københavns Lufthavene, Danfoss, Grundfos samt større danske hospitaler. 

Redaktionen afsluttet: 29.08.2023