Skip to main content
DA / EN

Investorer ser kæmpe potentiale i kunstig intelligens til affaldssortering: Investerer i SDU-startup

Nogle af landets mest succesfulde serieinvestorer ser stort potentiale i en ny tech-startup, der vil skabe en verden uden affald. Det har affødt en millioninvestering i virksomheden, som har udviklet en kunstig intelligens, der kan minimere ressourcespild ved at sortere og analysere affald – langt bedre end mennesker kan.

Af Pressemeddelelse ARIS Robotics, 31-05-2023

Aris Robotics har udviklet en kunstig intelligens, der på en brøkdel af et sekund scanner og analyserer affald.

Stigende mængder af affald og en utilstrækkelig sortering er skyld i, at tonsvis af genbrugeligt materiale hver dag går tabt. For eksempel i byggebranchen, der står for 41 procent af produceret affald i Danmark. Men det vil en fynsk startup gøre op med.

Tech-virksomheden Aris Robotics har nemlig udviklet en plug-and-play-løsning baseret på kunstig intelligens, der på en brøkdel af et sekund og med 99 procent nøjagtighed kan scanne og analysere affald på en yderst omkostningseffektiv måde.

- Selvom man i dag gør meget for at affaldssortere, så forsvinder der stadig alt for store mængder affald. Vores teknologi kan hjælpe til, at vi får genanvendt en langt større del af vores ressourcer. For eksempel kan byggepladserne eller produktionsvirksomheder få indblik i det affald, der skabes, og omsætte den indsigt til handling. Meget ender til deponi eller forbrænding selvom, det kunne være blevet genanvendt. Det er et stort problem og rummer samtidigt et kæmpe uforløst potentiale i forhold til den grønne omstilling. Ved at have data om sit affald har virksomheder en mulighed for at nedbringe deres affaldsmængde over tid, siger CEO og medstifter af Aris Robotics, Sina Pour Soltani.

Stærk investorkreds
Aris Robotics blev etableret i 2021 af robotingeniørerne Sina Pour Soltani og Christian Eberhardt samt cand.sicent Ann-Mia Ambjerg, der alle tre tegner virksomheden i dag.

Trods virksomhedens unge alder har Aris Robotics’ bæredygtige løsning allerede tiltrukket sig interesse fra investorer, og nu har Aris Robotics sikret en investorkreds, der samlet investerer 3,2 millioner i virksomheden. En af investorerne er Thomas Visti, der blandt andet har været involveret i de succesfulde robotvirksomheder Universal Robots og Mobile Industrial Robots (MIR).

- Aris Robotics taler ind i en bæredygtig agenda og en vigtig problemstilling i forhold til affaldssortering. Jeg ser et enormt potentiale i at bruge kunstig intelligens i den grønne omstilling, og jeg har stor tiltro til det stærke hold bag Aris Robotics. De har en overordnet vision og nogle ambitioner, som de virkelig brænder for, og det er meget vigtigt at mærke det som investor, siger Thomas Visti.

Det er virksomhedens første investeringsrunde, og foruden Thomas Visti tæller kredsen af serieinvestorer Nicolaj Højer Nielsen, Esben Hallundbæk Østergaard og Lisbeth Chawes.

Nye klimakrav på vej
Lisbeth Chawes bliver ny formand for Aris Robotics’ bestyrelse, og hun har fulgt virksomheden siden 2021, hvor hun som mentor gennem Innovationsfonden kom i kontakt med holdet bag. Siden har hun siddet i virksomhedens advisory board, og som ny formand vil hun nu sammen med resten af investorkredsen have fokus på skalering af virksomheden, hvor blikket også er rettet mod udlandet.

 

- Investeringen er en mulighed for at komme rigtigt ud på markedet og etablere sig, for den udviklede AI bliver kun endnu bedre, når den får lov til at processere en masse affald. Og med EU’s nye CSR-direktiv bliver det nødvendigt for virksomheder at rapportere på deres ESG fra næste år. Her kommer Aris Robotics til at ramme et stort hul i markedet. Det næste år bliver meget vigtigt og spændende for virksomheden, da vi sammen skal forfine løsningerne og kommercialisere dem, lyder det fra Lisbeth Chawes.

CSR-direktivet indebærer, at der både fra EU og dansk side er fokus på, at bæredygtigheds-rapportering skal være lige så relevant, brugbar og værdiskabende for virksomheder i Danmark som deres finansielle rapportering. En rapportering, som Aris Robotics, ifølge Sina Pour Soltani, kan gøre nemmere:

- Der findes i øjeblikket begrænset information om, hvad der ender i forbrænding eller bliver gravet ned. Det gælder både for producenter og byggeindustrien, men når direktiverne træder i kraft, kræves det, at virksomhederne har et godt indblik i deres affald. Ved at analysere, kan vi bestemme de mængder, der kunne være blevet genanvendt. Tidligere erfaring viser, at det kan være helt op til 80%. Således kan vi bidrage til at mindske mængden af affald og ressourceforbrug – og derved reducere den negative miljøpåvirkning.

Ansvarlig brug af ressourcer
For Aris Robotics er visionen i sidste ende at bidrage til at afhjælpe verdens affaldsproblem.

- Lige nu har vi fokus på at hjælpe virksomheder med deres affaldssortering og -rapportering på en omkostningseffektiv måde. Det vil betyde, at vigtige ressourcer kommer tilbage i cirkulation. Det vil have et impact i hele verden, og hvis vi kan afhjælpe dette, har vi nået et stort mål, siger Sina Pour Soltani og tilføjer:

- I stedet for at lære otte milliarder mennesker at sortere affald, kan vi lære én kunstig intelligens det samme, slutter han.

Fakta om investorerne:
Thomas Visti, som står bag Danmarks to største robotsuccesser: Universal Robots (UR) og Mobile Industrial Robots (MiR).

Esben Østergaard, medstifter af UR og investor i MiR.

Nicolaj Højer Nielsen, mediværksætter og investor i Penneo og Sepior.

Lisbeth Chawes, der har mere end 20 års erfaring inden for ledelse og vejledning af startups. Hun sætter sig også i formandsstolen i bestyrelsen.

Redaktionen afsluttet: 31.05.2023