Skip to main content

Kickstart af tværfagligt projektsamarbejde

Ingeniøruddannelsernes ‘Experts in Teams’-projekt blev den 5. september 2012 skudt i gang med oplæg, messe og dialog.

Skal semesterprojektet handle om udvikling af flyvende droner, næste års el-racerbil, teknologi til bedre velfærd eller bæredygtige løsninger til landbruget?
Grupper af ingeniørstuderende summede rundt mellem standende i Festsalen på Det Tekniske Fakultet, da der var kick off-arrangement for årets Experts in Teams-projekt. Efter oplæg ved en række virksomheder kunne de studerende kigge nærmere på virksomhedernes udstillede plakater og stille uddybende spørgsmål til repræsentanterne.

Fokus på tværfaglige kompetencer
Experts in Teams er et projekt, hvor de studerende bliver trænet i at samarbejde på tværs af studieretninger. De bestemmer selv, hvilket emne og konkrete problemstilling, de vil arbejde med.

”Experts in Teams er vigtig, fordi virksomheder efterspørger medarbejdere, der kan finde ud af at indgå i tværfaglige samarbejder. Moderne medarbejdere skal være innovative og kunne udvikle nye ideer. Samtidig skal de kunne arbejde sammen med kolleger, der har nogle helt andre kompetencer,” fortæller koordinator Charlotte Pedersen fra Institut for Teknologi og Innovation.

Udvikling af faglige og personlige kompetencer
Et af målene med Experts in Teams er, at de studerende både bliver klogere på sig selv og andre gennem projektet:

”Jeg håber, at deltagerne får en øget bevidsthed om deres egne kompetencer. Ofte giver det en aha-oplevelse, når man opdager, at medstuderende fra andre retninger ikke kan det samme, som en selv – og omvendt,” siger hun og fortsætter:

”Samtidig får de studerende en værktøjskasse, hvor de lærer at tænke kreativt. De får også en grundlæggende forretningsforståelse, som er utrolig vigtigt. Det nytter ikke noget at udvikle smart teknologi, hvis man ikke kan anvende den, og hvis kunden ikke vil betale for det.”

Løsninger til landbruget
Wifarmning er en af de opstillede virksomheder, der under sit fiktive navn dækker over firmaet Kongskilde, der er førende bl.a. inden for jord- og landbrugsmaskiner.

Kongskilde har brug for nye og mere teknisk avancerede løsninger for at bevare sin konkurrencefordel og til at erobre større markedsandele. Derfor skal de studerende bidrage med ideer og komme med nye brugbare løsninger.

”Vi har brug for nogle tekniske eksperter. Vi ønsker fx at få udviklet nogle maskiner, der kan omdanne græs i vådområder til biogas. De maskiner, der pt. er på markedet, er for tunge,” siger studielektor Poul Erik Vesterløkke fra Institut for Marketing og Management. Han står for at hjælpe de studerende, så de samarbejder optimalt og kommer op med løsninger, der har en forretningsmæssig substans.

Se flere billeder fra dagen.

For mere information kontakt
Adjunkt Charlotte Pedersen, Institut for Teknologi og Innovation, tlf. 6550 7513

Fakta om Experts in Teams
Cirka 230 ingeniørstuderende deltager og melder sig ind på de 6 fiktive virksomheder, som hver især har nogle rigtige virksomheder som samarbejdspartnere.
Projektet er et samarbejde mellem SDU, UCL, SIMAC, Fredericia Maskinmesterskole og SDU samt IDEA House.

Redaktionen afsluttet: 06.09.2012