Skip to main content

Undervisningsevalueringer

Det Tekniske Fakultet evaluerer al undervisning på ingeniøruddannelserne gennem:

  • En kort, kvantitativ evaluering (spørgeskema). Formålet er, at få et generelt overblik over de studerendes oplevelser af undervisningen samt at kunne rette fokus mod de undervisningssituationer, som oplever udfordringer. Se resultaterne af de kvalitative evalueringer her
  • En opfølgende kvalitativ (mundtlig) midtvejs- og slutevaluering mellem hvert undervisningshold og den pågældende underviser. Formålet med denne evaluering er dels at skabe en gensidig forventningsafstemning; dels at skabe grundlag for en udviklende dialog.

De samlede resultater fra fakultetets undervisningsevalueringer drøftes dels i ingeniøruddannelsernes studienævn og i de uddannelsesspecifikke uddannelsesudvalg; dels ved det årlige statusmøde mellem uddannelses- og fakultetsledelsen.

Du kan læse mere om Det Tekniske Fakultets koncept for undervisningsevalueringer her.

Se de kvantitative undervisningsevalueringer Efterår 2019

Så længe evalueringerne indsamles kan resultaterne ikke ses. Der er indsamling i løbet af november.

Klik her

Se de kvantitative undervisningsevalueringer Forår 2019

Klik her

Se undervisningsevalueringerne for foråret 2020

Se mere

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 28.09.2020