Skip to main content

Undervisningsevalueringer

Det Tekniske Fakultet evaluerer al undervisning på ingeniøruddannelserne gennem:

  • En kort, kvantitativ evaluering (spørgeskema). Formålet er, at få et generelt overblik over de studerendes oplevelser af undervisningen samt at kunne rette fokus mod de undervisningssituationer, som oplever udfordringer. Se resultaterne af de kvalitative evalueringer her
  • En opfølgende kvalitativ (mundtlig) midtvejs- og slutevaluering mellem hvert undervisningshold og den pågældende underviser. Formålet med denne evaluering er dels at skabe en gensidig forventningsafstemning; dels at skabe grundlag for en udviklende dialog.

De samlede resultater fra fakultetets undervisningsevalueringer drøftes dels i ingeniøruddannelsernes studienævn og i de uddannelsesspecifikke uddannelsesudvalg; dels ved det årlige statusmøde mellem uddannelses- og fakultetsledelsen.

Du kan læse mere om Det Tekniske Fakultets koncept for undervisningsevalueringer her.

Undervisningsevalueringer forår 2021

Se mere

Undervisningsevalueringer efterår 2020

Se mere

Undervisningsevalueringer forår 2020

Se mere

Se de kvantitative undervisningsevalueringer Efterår 2019

Klik her

Se de kvantitative undervisningsevalueringer Forår 2019

Klik her

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 23.06.2021