Uddannelsesudvalg for Lærings- og Oplevelsesteknologi

Medlemmer i udvalget:

  • Jacob Nielsen, Uddannelsesleder og formand for udvalget
  • Ane Kristine Coster, Studiekoordinator
  • Gunver Majgaard, Lektor, SDU Embodied Systems for Robotics and Learning
  • Andrea Valente, Lektor, SDU Embodied Systems for Robotics and Learning
  • Klaus Holth, Lektor, SDU Embodied Systems for Robotics and Learning
  • Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen, Studieleder for Institut for kulturvidenskaber
  • Lasse Juel Larsen, Ekstern lektor, Institut for kulturvidenskaber

Studerende i valgperioden den 1. januar 2019 - den 31. december 2020:

  • Jakob Vierø Tøttrup
  • Simone Dalager