Uddannelsesstyring på Det Tekniske Fakultet

Uddannelsesdirektør

Uddannelsesdirektøren repræsenterer fakultetsledelsen og har det overordnede ansvar for alle fakultetets uddannelser.

Uddannelsesledere

For hver ingeniøruddannelse har fakultetsledelsen udpeget en videnskabelig medarbejder som koordinator. Koordinatoren har med reference til uddannelsesdirektøren et særligt ansvar for den overordnede udvikling og koordinering af den konkrete uddannelse. Koordinatoren er formand for uddannelsens uddannelsesudvalg og endvidere medlem af fakultetets uddannelsesforum.
 
Se uddannelseslederne på Det Tekniske Fakultet.
Læs mere om uddannelseslederne rolle.

Uddannelseskvalitet

Læs om uddannelseskvalitet på Det Tekniske Fakultet. 

Uddannelsesudvalg

Det er uddannelsesudvalgenes opgave at fungere som forum for uddannelsesudvikling for den konkrete uddannelse, idet udvalget sikrer inddragelse af alle for uddannelsen relevante faglige miljøer i sit arbejde. Udvalgene består ud over koordinatoren af forskere og undervisere med tilknytning til uddannelsens centrale områder samt af repræsentanter for de studerende på uddannelsen. Udvalgenes konkrete sammensætning kan ses herunder.

Uddannelsesudvalg for Bygningsteknik
Uddannelsesudvalg for Elektronik/Elektrisk Energiteknologi/teknisk diplom i Stærkstrømsteknologi
Uddannelsesudvalg for Electronics
Uddannelsesudvalg for Energiteknologi
Uddannelsesudvalg for Fysik og Teknologi
Uddannelsesudvalg for Global Management and Manufacturing
Uddannelsesudvalg for Innovation and Business
Uddannelsesudvalg for Integreret Design
Uddannelsesudvalg for Softwareteknologi/Software Engineering
Uddannelsesudvalg for Kemi/Kemi- og Bioteknologi (samt Diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi)
Uddannelsesudvalg for Konstruktionsteknik
Uddannelsesudvalg for Lærings- og Oplevelsesteknologi
Uddannelsesudvalg for Maskinteknik
Uddannelsesudvalg for Mekatronik
Uddannelsesudvalg for Miljøteknologi
Uddannelsesudvalg for Operations Management
Uddannelsesudvalg for Produktion 
Uddannelsesudvalg for Product Development and Innovation
Uddannelsesudvalg for Robotteknologi
Uddannelsesudvalg for Velfærdsteknologi

Læs mere om uddannelsesudvalgenes opgave 

Uddannelsesforum

Det Tekniske Fakultets uddannelsesforum (UUV) er tværgående og har til formål at skabe et samlende forum for koordineret udvikling af fakultetets uddannelser og undervisning. Læs mere om Uddannelsesforum

Se også Studienævnet uddannelserne på Det Tekniske Fakultet.

Studenterrepræsentanterne i UUV vælges ved studienævnsmødet i december til en funktionsperiode svarende til et kalenderår (den 1. januar – den 31. december). Studerende, der ønsker at stille op som kandidater, bedes skrive til studienaevn@tek.sdu.dk senest den 1. december.

Hvis der er flere kandidater end pladser i et enkelt uddannelsesudvalg, foretager studenterrepræsentanterne i Studienævnet valget mellem kandidaterne.