Skip to main content

Uddannelsesledere og uddannelsesudvalg

Uddannelsesledere

For hver ingeniøruddannelse har Det Tekniske Fakultet udpeget en leder. 

Uddannelsesudvalg

Det er uddannelsesudvalgenes opgave at fungere som et samlende forum for uddannelsesudviklingen - blandt andet ved at inddrage de relevante faglige miljøer. Foruden uddannelseslederne består udvalgene også af forskere, undervisere og studerende fra Det Tekniske Fakultet, og herunder ser du udvalgenes konkrete sammensætning.

Uddannelsesstyring

Uddannelsesstyring på Det Tekniske FakultetDet Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 09.07.2021