Skip to main content

Pædagogisk udvikling

Det Tekniske Fakultet har udvikling af sine uddannelser som et særligt fokusområde. Udviklingen er funderet i Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser (DSMI), der bl.a. handler om den såkaldte projekt- og problembaserede læring. Det Tekniske Fakultet uddanner ingeniører, der både kan svare på hvorfor og hvordan; hvordan omsætter vi viden til konkrete løsninger af værdi for erhvervslivet og samfundet.

For at understøtte og styrke den udvikling har fakultetet oprettet en stilling som pædagogisk konsulent. Konsulentens primære opgaver er:

 • Dokumentation og opsamling af resultater fra pædagogiske udviklingsprojekter på fakultetet.
 • Formidling af resultaterne både internt mellem fakultetets uddannelser og eksternt til Syddansk Universitets andre fakulteter, samarbejdspartnere, fagfæller og offentligheden.
 • Intern formidling af pædagogisk forskningsarbejde i form af artikler og andet fra nationale og internationale konferencer.
 • Fakultetets repræsentant i Syddansk Universitets Center for Universitetspædagogik (CUP).
 • Deltagelse i pædagogiske tværinstitutionelle netværksdannelser, f.eks. Dansk Center for Ingeniøruddannelser (DACIN).
 • Udvikling og afholdelse af pædagogiske kursusaktiviteter.
 • Pædagogisk sparring med fakultetets undervisere.
 • Opbygning og vedligeholdelse af pædagogiske værktøjer.
 • Assistere underviserne i forbindelse med udarbejdelse af forskellige teamrolle profiler.

Yderligere information
Kontakt pædagogisk konsulent Jørgen Bro Røn: Tlf. 6550 7391

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 08.04.2019