Studieordninger og fag - Diplomingeniør i elektrisk energiteknologi

Studieordning for studerende optaget på diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi
(1.9.2014- 1.9.2016: Stærkstrømsteknologi og indtil 1.9.2014: Stærkstrømsteknik)

Studieordninger

Pr. optag 2017 vil uddannelsens generelle regler (tidl. kapitel 1-8) og studiespecifik information om uddannelsen (tidl. kapitel 9) være samlet i den samme studieordning. Studieordningen vises i en webversion, der kan 'foldes ud' via Vis alt i højre hjørne.

Studieordninger for tidligere optag

Kapitel 1-8: Studieordningens generelle bestemmelser (PDF)

Kapitel 9: Studieordningens uddannelsesspecifikke bestemmelser

Fagbeskrivelser

Tidligere studieordninger