Skip to main content

Studieordninger og fag - Civilingeniør i Kemi- og Bioteknologi (Kandidat)

Studieordninger 
Pr. optag 2017 vil uddannelsens generelle regler (tidl. kapitel 1-8) og studiespecifik information om uddannelsen (tidl. kapitel 9) være samlet i den samme studieordning. Studieordningen vises i en webversion, der kan 'foldes ud' via Vis alt i højre hjørne.

Studieordninger for tidligere optag
Kapitel 1-8: Studieordningens generelle bestemmelser  

Kapitel 9: Studieordningens uddannelsesspecifikke bestemmelser

            - Studerende med studiestart september 2016 (PDF)
            - Studerende med studiestart februar 2015-2016 (PDF)
            - Studerende med studiestart september 2014 (PDF)

Eventuelle overgangsbestemmelser er tilgængelige i den senest reviderede studieordning.

    Fagbeskrivelser

Tidligere studieordninger og modulbeskrivelser

Sidst opdateret: 15.09.2021