Skip to main content

Studieordninger og fag - Civilingeniør i Engineering, Innovation and Business (Kandidat)

Studieordninger
Pr. optag 2018 vil uddannelsens generelle regler (tidl. kapitel 1-8) og studiespecifik information om uddannelsen (tidl. kapitel 9) være samlet i den samme studieordning. Studieordningen vises i en webversion, der kan 'foldes ud' via Vis alt i højre hjørne.

Studieordninger for tidligere optag 
Kapitel 1-8: Studieordningens generelle bestemmelser (PDF)

Kapitel 9: Studieordningens uddannelsesspecifikke bestemmelser

            - Studerende med studiestart september 2016-2017 (PDF) 
            - Studerende med studiestart fra og med september 2015 (PDF)

Fagbeskrivelser 

*) Fordi TEK har flyttet fagbeskrivelser over i et nyt system, vil der for efterår 2018 være en separat studieplan for nogle af de udbudte valgfag.

Tidligere studieordninger og modulbeskrivelser

Sidst opdateret: 20.09.2021