Skip to main content
DA / EN

Navnenyt

Professor i translationel farmakologi på SDU

Tore B. Stage tiltræder som professor farmakologi på Klinisk farmakologi, farmaci og miljømedicin på Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU, hvor han også er forskningsleder.

Tore B. Stage forsker i lægemidler, og hvorfor de virker forskelligt imellem individer. Hans forskningsområde er kendetegnet ved at kombinere laboratorieforskning med data fra patienter, hvilket betyder, at man typisk kan forklare observationer fra patienter med komplekse cellulære virkningsmekanismer. Begrebet ”translationel farmakologi” er netop betegnelsen for dette nære samarbejde mellem laboratorium og behandling.

Et særligt interesseområde er smertefulde hudbivirkninger ved kemoterapi. De smertefulde hudbivirkninger nedsætter livskvaliteten markant for mange kræftpatienter både under og efter kemoterapi. Hans forskningsgruppe undersøger den underliggende mekanisme for perifer neuropati ved at undersøge smertefølende celler i laboratoriet og kombinere det med kliniske data fra patienter. Tore B. Stage har patent på et nyt lægemiddel, der skal forebygge denne bivirkning. Lægemidlet blev for nyligt testet i dyr, og det forventes at blive testet på mennesker inden for det næste år.

Tore B. Stage er 35 år og uddannet farmaceut fra SDU i 2012. Efter sin kandidat i farmaci forsvarede han sin ph.d.-grad på SDU med professor Kim Brøsen som hovedvejleder. I løbet af ph.d.’en var Tore B. Stage på udlandsophold ved Uppsala i Sverige. Herefter fortsatte han sin karriere som blandt andet bragte ham til University of California, San Francisco, da han modtag en individuel postdoc-bevilling fra Det Frie Forskningsråd i 2015.

Efter et ophold i San Francisco vendte han tilbage til SDU, hvor han blev ansat som adjunkt fra 2017-2019 efterfulgt af et lektorat fra 2019-2023 og nu som professor. Tore B. Stage har altså været tilknyttet selvsamme afdeling, som han nu bliver professor på, siden han skrev sit speciale for mere end 10 år siden.
  
Mød forskeren

Tore B. Stage er forskningsleder og professor i farmakologi på Klinisk farmakologi, farmaci og miljømedicin på Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU.

Kontakt

Om Tore B. Stage

Tore B. Stage er født og opvokset i Odense, hvor han har gået på Holluf Pile Skole og sidenhen Tornbjerg Gymnasium. Han bor, på trods af udlandsophold i Sverige og USA, stadig i Odense. Han er gift med Line Clemmensen Stage som han har to drenge med på henholdsvis to og fem år. Efter mange år som håndboldspiller i OH77 måtte han for nylig gå på ”håndboldpension” pga. dårlige knæ. Fritiden bruges primært på samvær med familien, en smule fitness og - når tiden tillader det - computerspil.

Redaktionen afsluttet: 29.06.2023