Skip to main content

Navnenyt

Ny professor i anvendt psykologi på SDU

Cand.psych., ph.d. Mathias Kamp Lasgaard er den 1. januar udnævnt til professor i anvendt psykologi ved Institut for Psykologi på SDU.

Mathias Lasgaard forskningsområde er sociale relationers betydning for trivsel og sundhed. Han skal i professoratet samarbejde med internationale forskere og lede et forskningsprogram, der skal give ny viden om social sundhed og bidrage til den strategiske udvikling af målrettede indsatser, som kan mindske ensomhed og social isolation.

Hans afsæt er forskning, som viser, at sociale relationer har en stor betydning for vores trivsel, livstilfredshed og helbred - på tværs af aldersgrupper og geografi. Ensomhed øger bl.a. risikoen for angst, depression og selvmordsadfærd.

Mathias Lasgaard fortsætter sideløbende som seniorforsker og programleder for en tværfaglig forskningsgruppe ved DEFACTUM, et forsknings- og konsulenthus under Region Midtjylland. Men hans tilknytning til SDU i Odense er ikke ny: Han var med til at etablere Institut for Psykologi på SDU tilbage i 2009-10 og var sidst ansat som lektor her i perioden 2013-2018, så han har derfor allerede mange gode relationer på instituttet og eksisterende samarbejder.

Engageret samarbejdspartner i kampen mod ensomhed

Mathias Lasgaard har publiceret mere end 70 forskningsartikler, 20 videnskabelige rapporter og adskillige bogkapitler. Han samarbejder med en lang række nationale og internationale forskere, praksisaktører og fonde. Nogle af hans nuværende samarbejdspartnere er The World Health Organization, Folkebevægelsen mod Ensomhed, Mary Fonden, Ensomme Gamles Værn, Silkeborg Kommune, Manchester University, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Desuden sidder han blandt andet i Mary Fondens ekspertpanel om ensomhed, Flere i Fællesskabers styregruppe (medformand) og Ude-Bos bestyrelse. Han er desuden involveret i undersøgelsen "Hvordan har du det?", som danner grundlag for regionale og nationale sundhedsprofiler.

Mathias Lasgaard er født i Aarhus, men er nu bosat i Skanderborg med sin kone og to børn.

 

Mød forskeren

Mathias Lasgaard er professor i anvendt psykologi ved Institut for Psykologi på SDU.

Kontakt

Fakta:

Forskningsprogrammet spænder over epidemiologiske studier af prævalens og risikogrupper til link-studier som kobler befolkningsdata med registerdata – og videre til litteraturstudier, effektstudier og følgeforskning i relation til lokalsamfundsindatser. Det er grundforskning og interventionsforskning; psykologi og folkesundhed. Med et anvendt sigte. 

Redaktionen afsluttet: 21.01.2024