Skip to main content
DA / EN

Navnenyt

Ny leder af Syddansk Forskerstøtte

Den 1. marts tiltrådte kontorchef Anne Kathrine Overgaard som leder af Syddansk Forskerstøtte, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets forskerstøtteenhed på SDU.

Af Tomas, , 15-03-2024

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er ved at lægge sidste hånd på sin nye forskningsstrategi, og nu skal ambitionerne i forskningsstrategien implementeres og visionen udfoldes. Her er Syddansk Forskerstøtte en afgørende spiller.

De fem elementer i forskningsstrategien For og med samfundet, Samarbejder, Involvering, Interdisciplinær og translationel forskning samt Innovation bliver de områder, der satses på i den forskning og funding fremover, og det er indsatsområder, der kræver god og alsidig forskersupport.

Syddansk Forskerstøtte skal netop støtte op om hele forløbet fra strategisk indsats og forskningsidé over finansiering af forskningsprojekt og håndtering af forskningsprocessen med eksterne parter, som fx borgere og samfundsaktører, til resultater og videre til implementering og i sidste ende værdi i samfundet.

’Det sammen med det konkrete fundingarbejde og netværksskabelse, glæder jeg mig til at arbejde for sammen med de øvrige medarbejdere i enheden og i samarbejde med RIO, de øvrige fakulteter og Region Syddanmark’, siger Anne Kathrine Overgaard.

Anne Kathrine har stor erfaring inden for området, da hun de sidste syv år har været med til at introducere og etablere centret for Citizen Science på SDU i tæt samarbejde souschef Thomas Kaarsted fra SDU’s bibliotek. Desuden har hun et enestående kendskab til SDU, hvor hun har været ansat i 25 år på forskellige fakulteter og i fællesområdet. Hun var således sekretariatschef på Det Naturvidenskabelige Fakultet, før hun for 14 år siden skiftede til en stilling som kontorchef på Sundhedsvidenskab, hvor hun har været den helt centrale tovholder for bygningen og udflytningen til Nyt SUND, Fakultets nye bygninger på Campus i Odense, som skal forbinde SUND med Nyt OUH.

Om Anne Kathrine Overgaard

Anne Kathrine Overgaard er uddannet cand.scient. i cellebiologi på SDU i 1995 og har desuden en masteruddannelse i Corporate Communication.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 15.03.2024