Skip to main content

Sjællands Universitetshospital og SDU indgår unik aftale

Sygeplejersker opnår kompetenceudvikling i hospitalspraksis og på universitetet på samme tid.

Af Sigurd A. Kristoffersen og Iben Suhm, 18-04-2023

Mange sygeplejersker efterspørger mulighed for at opkvalificere sig i hospitalspraksis og i forhold til ny viden. Derfor har Sjællands Universitetshospital taget initiativ til at tilbyde et hold sygeplejersker muligheden for at kombinere begge dele ved at indgå en unik aftale med SDU.

Det er en beslutning, som kommer hele hospitalet og patienterne til gavn, forklarer Susanne Lønborg Friis, sygeplejefaglig vicedirektør på Sjællands Universitetshospital.

- Sygeplejerskernes rolle og opgave i sundhedsvæsenet kan ikke overvurderes. Sundhedsvæsenet ændrer sig, og det samme gør patienternes behov. Nu gør vi en ekstra indsats sammen med SDU for at give vores sygeplejersker de bedste betingelser for at træffe evidensbaserede beslutninger i en travl hverdag, siger Susanne Lønborg Friis.

Aftalen med Syddansk Universitet løber i første omgang fra 2023-2025. Det første hold består af 20 sygeplejersker, der starter på erhvervskandidatuddannelsen i klinisk sygepleje, som udbydes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. De studerende vil i gennemsnit arbejde 25 timer om ugen og studere på halv tid i de fire år, uddannelsen varer.

- Ved at forbinde den praksisnære udvikling med den nyeste forskningsbaserede viden, sikres at virkningen af udviklingsinitiativerne bliver den bedst tænkelige for ikke mindst patienter og pårørende’. siger Uddannelses- og Sekretariatschef på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU, Merete Munk.

Fra den sygeplejefaglige vicedirektør Susanne Lønborg Friis på Sjællands Universitetshospital suppleres der:
- Vi har et stigende behov for sygeplejersker, der både er dygtige klinikere og samtidig har akademiske kompetencer. Der er også brug for tydelige karriereveje for at kunne rekruttere og tilknytte sygeplejersker. Derfor er vi superglade for samarbejdet med SDU, hvor vi skaber en ny kobling mellem teori og praksis, mellem hospital og universitet.

Andre faggrupper kan være med

Selvom modellen her først og fremmest bliver udrullet til sygeplejerskerne på Sjællands Universitetshospital, så er potentialet dog endnu større. Andre hospitaler har vist interesse for et samarbejde om modellen, og der har også været forespørgsler om forløb for andre faggrupper end sygeplejersker. Det er muligt, fordi Det Sundhedsfaglige Fakultet har ministeriets godkendelse til også at udbyde erhvervskandidatuddannelser i jordmodervidenskab, fysioterapi, ergoterapi og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

- Samarbejdet med Sjællands Universitetshospital er en strategisk satsning på at løfte kvaliteten på et bestemt område, samtidig med at der gennem formel videreuddannelse er skabt en tydelig karrierevej for sygeplejersker. Vi glæder os til at følge virkningerne af samarbejdet, siger Merete Munk fra SDU.

Samlet forventer Sjællands Universitetshospital, at minimum 45 sygeplejersker til en start vil gennemføre uddannelsen.

 

Kontakt

Susanne Lønborg Friis

Sygeplejefaglig vicedirektør
Sjællands Universitetshospital
Mail: slf@regionsjaelland.dk
Mobil: 29 16 27 02

Merete Munk

Uddannelses- og Sekretariatschef
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mail: mmunk@health.sdu.dk
Mobil: 60 11 29 26 

 

Redaktionen afsluttet: 18.04.2023