Skip to main content
DA / EN
Bevilling

Hvorfor udvikler vi resistens overfor kræftmedicin?

Kræftknuder bliver over tid resistente overfor medicin og immunforsvaret spiller en vigtig rolle. Aida Solhøj Hansen, Institut for Molekylær Medicin, vil med en Sapere Aude-bevilling undersøge en særlig mekaniske, der ligger bag.

Af Marianne Lie Becker, , 30-11-2023

Mange brystkræftpatienter oplever i løbet af deres behandlingsforløb, at behandlingens effekt falder. Faktisk er det noget, der sker for de fleste af de patienter med svær brystkræft, som ikke kan helbredes med kirurgi og/eller strålebehandling.

Antiøstrogen i kombination med en targeteret behandling har ellers øget overlevelsesraten betragteligt, men det er en vedvarende udfordring, at kræftknuderne udvikler resistens overfor denne behandling i løbet af et par år.

Fakta om brystkræft

  • Brystkræft er den hyppigste årsag til kræftrelaterede dødsfald hos kvinder på verdensplan.
  • Hvert år får ca. 4.850 danske kvinder diagnosen brystkræft.
  • 1.050 kvinder dør årligt af sygdommen. 

Afdækning af resistensmekanismer

I forskningsprojektet, som Aida Solhøj Hansen netop har fået midler fra Danmarks Frie Forskningsfond til, vil hun undersøge en bestemt mekanisme, hvormed kræftceller svækker immunforsvaret under udvikling af resistens.

-Vi ved allerede, at både kræftceller og celler fra immunforsvaret kan sende beskeder til hinanden. Det gør de blandt andet ved hjælp af såkaldte extracellulære vesikler, som er meget små pakker indeholdende forskellige komponenter fra den celle, der producerer dem. 

Disse vesikler indeholder information, som kan ændre funktionen af de celler, der modtager dem.

Jeg vil undersøge, hvordan brystkræftceller bruger disse vesikler til at sende besked til immunceller for at påvirke deres funktion. Dernæst vil jeg undersøge, hvilken betydning dette har for udviklingen af resistens.

Aida Solhøj Hansen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet.

Fremtidige strategier til at overvinde resistens

Resultaterne af projektet vil afdække en mulig ny mekanisme for, hvordan kræftknuden hos mange patienter med brystkræft udvikler resistens overfor behandling. 

-Dette vil på sigt hjælpe os til at finde nye måder at overkomme resistens og føre til en mere effektiv bekæmpelse af brystkræft. 

Projektets titel

"Extracellular vesicles subvert the immune system and drive resistance to cancer."

Mød forskeren

Aida Solhøj Hansen begynder sin ansættelse på SDU i foråret 2024. Indtil da er hun tilknyttet Aarhus Universitet.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 30.11.2023