Skip to main content
DA / EN

Undervisningsportfolio

Et centralt element i Syddansk Universitet kvalitetspolitik er professionaliseringen af den pædagogiske og fagdidaktiske praksis, så den understøtter de studerendes læring og universitetets forskningsbaserede undervisning.

Den pædagogiske kompetenceudvikling understøttes gennem en opdateret undervisningsportfolio. Undervisningsportfolien består af seks overskrifter, hvor de fem offentliggøres på den ansattes profil på Syddansk Universitets hjemmeside - se eksempel på opstilling her.

Undervisningsportfoliens seks overskrifter

  1. Formel pædagogisk uddannelse
  2. Uddannelsesadministrative opgaver
  3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
  4. Metoder, materialer og redskaber
  5. Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser
  6. Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling - herunder undervisningsevalueringer (kun til internt brug)

Undervisningsportfolioen samler materialer og dokumenterer pædagogiske kompetencer og erfaringer, og kan anvendes til at samle refleksioner over erfaringer fra forskellige typer undervisningssituationer. Endelig kan underviseren også anvende portfolioen til at synliggøre kompetencer i forbindelse med stillingsansøgninger og MUS på lige fod som ved forskning.

En opdateret undervisningsportfolio er ligeledes et krav i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale.

Undervisningsportfolien - hvordan rent praktisk?

Undervisningsportfoliens punkt 1 - 5 skal offentliggøres på Syddansk Universitets hjemmeside. Dette sker via PURE.

Brug for hjælp til Pure?

Har du brug for yderligere hjælp til Pure, kan du besøge Pure-siderne på sdu.dk 

Sidst opdateret: 13.12.2023