Skip to main content

Syddansk Forskerstøtte

Syddansk Forskerstøtte

Syddansk Forskerstøtte yder støtte og rådgiving til ansatte ved Region Syddanmark og det sundhedsvidenskabelige fakultet på SDU. Vi er din medspiller i bestræbelserne på at øge tiltrækningen af ekstern forskningsfinansiering, og vi tilbyder støtte og rådgivning til forskere og administrativt personale, der skal finde og ansøge om ekstern forskningsfinansiering.