Skip to main content

Kvalitetsorganisation

Det overordnede ansvar for uddannelsernes kvalitet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ligger hos dekanen. Dekanen har til at varetage uddannelsesledelsen udpeget en prodekanen for uddannelse. Kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udføres herfra i tæt samspil først og fremmest med studielederne og gruppen af viceinstitutledere for uddannelse (VILU), studienævnene og administrationen.

De centrale aktører i kvalitetsarbejdet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er: 

  • Dekanatet (dekan, prodekaner og chefer for hhv. SAMF-UDD og SAMF-FØS): Via dekanatet er fakultetets kvalitetsarbejde koblet til SDU’s direktion via dekanen samt SDU’s Uddannelsesråd via prodekanen for uddannelse.
  • Institutledergruppen: Består af dekanatet og fakultetets seks institutledere
  • Studienævn og eventuelle uddannelsesudvalg
  • Gruppen af studieledere og viceinstitutledere for uddannelse
  • Fagansvarlige og undervisere
  • Studenterforum  
  • Kvalitetsteamet: Kvalitetsenhed i SAMF-UDD, der udgør bindeleddet mellem den øverste ledelses ansvar for kvalitetsarbejdet og uddannelsesområdet 

Studerende indgår i kvalitetsorganisationen primært gennem studienævnene og uddannelsesudvalg samt via repræsentation i diverse råd, nævn og udvalg, herunder Institutråd, Campuskoordinerende organer og Akademisk Råd og ikke mindst Studenterforum.

Sidst opdateret: 13.12.2019