Menu

Kvalitetsorganisation

Det overordnede ansvar for uddannelsernes kvalitet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ligger hos dekanen. Dekanen har til at varetage uddannelsesledelsen udpeget en prodekanen for uddannelse. Kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udføres herfra i tæt samspil først og fremmest med studielederne og gruppen af viceinstitutledere for uddannelse (VILU), studienævnene og administrationen.

De centrale aktører i kvalitetsarbejdet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er: 

  • Dekanatet (dekan, prodekaner og chefer for hhv. SAMF-UDD og SAMF-FØS): Via dekanatet er fakultetets kvalitetsarbejde koblet til SDU’s direktion via dekanen samt SDU’s Uddannelsesråd via prodekanen for uddannelse.
  • Fakultetsledelsesgruppen: Består af dekanatet og fakultetets seks institutledere
  • Studienævn og eventuelle uddannelsesudvalg
  • Gruppen af studieledere og viceinstitutledere for uddannelse
  • Fagansvarlige og undervisere
  • Student Advisory Board (etableres i foråret 2019)
  • Uddannelseskomiteen
  • Kvalitet, Legalitet og Udvikling: Kvalitetsenhed i SAMF-UDD, der udgør bindeleddet mellem den øverste ledelses ansvar for kvalitetsarbejdet og uddannelsesområdet

Studerende indgår i kvalitetsorganisationen primært gennem studienævnene, uddannelsesudvalg, uddannelseskomiteen og ikke mindst Student Advisory Board.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies