Kvalitetsorganisation

Det overordnede ansvar for uddannelsernes kvalitet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ligger hos dekanen. Dekanen har til at varetage uddannelsesledelsen udpeget en prodekanen for uddannelse. Kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udføres herfra i tæt samspil først og fremmest med studielederne og gruppen af viceinstitutledere for uddannelse (VILU), studienævnene og administrationen.

De centrale aktører i kvalitetsarbejdet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er: 

  • Dekanatet (dekan, prodekaner og chefer for hhv. SAMF-UDD og SAMF-FØS): Via dekanatet er fakultetets kvalitetsarbejde koblet til SDU’s direktion via dekanen samt SDU’s Uddannelsesråd via prodekanen for uddannelse.
  • Institutledergruppen: Består af dekanatet og fakultetets seks institutledere
  • Studienævn og eventuelle uddannelsesudvalg
  • Gruppen af studieledere og viceinstitutledere for uddannelse
  • Fagansvarlige og undervisere
  • Studenterforum  
  • Kvalitetsteamet: Kvalitetsenhed i SAMF-UDD, der udgør bindeleddet mellem den øverste ledelses ansvar for kvalitetsarbejdet og uddannelsesområdet 

Studerende indgår i kvalitetsorganisationen primært gennem studienævnene og uddannelsesudvalg samt via repræsentation i diverse råd, nævn og udvalg, herunder Institutråd, Campuskoordinerende organer og Akademisk Råd og ikke mindst Studenterforum.