Skip to main content

Sådan arbejder vi med uddannelseskvalitet på Samfundsvidenskab

Kvalitetsorganisationen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er i overensstemmelse med de centrale rammer forankret i den eksisterende ledelsesfunktion. Dette sikrer, at kvalitetsarbejdet i praksis finder sted så tæt på uddannelserne som muligt, gennem studieledelsen, studieadministration og de enkelte underviseres aktiviteter.

SDU’s kvalitetspolitik for uddannelsesområdet er udmøntet på fakultetsniveau. Den konkrete udmøntning er nedfældet i fakultetets udmøntningsnotat og suppleres af lokale beskrivelser af, hvordan universitetets forskellige principper for kvalitetsarbejdet finder anvendelse på fakultetet.

Opfølgningen på fakultetets arbejde med uddannelseskvalitet er centreret om uddannelsesberetningerne. Disse udarbejdes af studielederne hvert andet år (lige år) og behandles på et statusmøde med prodekanen for uddannelse. I de mellemliggende år (ulige år) følges op på uddannelsesberetningernes handlingsplaner samt nøgletal for at sikre fortsat fremdrift. Opfølgningsarbejdet understøttes af en række dataindsamlinger, analyser og evalueringer hen over året, som på hver sin vis giver kvalitetsorganisationen væsentlig viden om uddannelsernes aktuelle tilstand og derigennem muliggør målrettede handlinger.

Læs mere om

Vigtige dokumenter

Sidst opdateret: 24.02.2023