Skip to main content
DA / EN

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets mission lyder: "We address societal challenges by engaging in transdisciplinary knowledge creation, leveraging external relations, and enabling flexible learning experiences that allow our graduates to successfully engage with and govern societal institutions." 

Et centralt punkt i efterstræbelsen af denne mission er at sikre, at vores studerende opnår det læringsudbytte, vi stiller dem i udsigt via læringsmålene for den enkelte uddannelse.

Det kræver velfungerende og systematiske kvalitetsprocesser, klar arbejdsdeling og ledelsesfokus til gavn for vores studerendes læring hele vejen gennem uddannelsesrejsen.

Lokal tilpasning

SDUs kvalitetspolitik på uddannelsesområdet implementeres på fakultetsniveau. Den konkrete implementering af disse politikker er beskrevet i fakultetets udmøntningsnotat og suppleres af lokalebeskrivelser af, hvordan universitetets forskellige principper for kvalitetssikring gælder for fakultetet. Notatet beskriver delegering af ansvar samt specificerer konkrete arbejdsgange, tidsrammer, skabeloner mv. for arbejdet med kvalitet i uddannelserne.

Læs mere om arbejdet med uddannelseskvalitet

 

Vigtige dokumenter

Sidst opdateret: 20.02.2024