Internationale uddannelser

Via et double degree-program modtager den studerende to eksamensbeviser - et fra hvert universitet, der indgår. Et multiple degree-program giver den studerende mulighed for at modtage et bevis fra tre universiteter eller flere. Programmet forlænger ikke studietiden og er derfor vægtet med 180 ECTS (bachelor) eller 120 ECTS (kandidat).

Udvalget for Internationalisering af Uddannelser har fastlagt nogle kriterier, der skal være opfyldt, før vi kan indgå i et samarbejde om en double degree:

  • Der skal være et officielt samarbejde, for eksempel gennem Erasmus, hvor forholdet er godt og bygger på positive erfaringer
  • Universitetet, vi ønsker at samarbejde med, skal være godt ranket
  • Universiteter med akkreditering vil være at foretrække
  • Universitetet skal være lokaliseret i et land/område, hvor der er en efterspørgsel fra de studerende
  • Vores double degrees skal spredes over flere lande
  • Den enkelte double degree skal tilføre værdi til den pågældende uddannelse på vores fakultet og dermed bidrage til de studerendes uddannelsesmæssige profil
  • Det skal regnes for sandsynligt, at der kan opnås balance mellem indkommende og udgående studerende

Vores første kontrakt om en double degree blev underskrevet med Università degli studi di Ferrara (UNIFE) i Italien. Double degree-programmet er mellem vores kandidatuddannelse i Environmental and Resource Management og UNIFE's kandidatuddannelse i Green Economy and Sustainability. Du kan læse mere om denne aftale her.

Har du spørgsmål til arbejdet med double degrees, er du velkommen til at kontakte vores internationale koordinator;

 

Anne Nørby Petersen

6550 9356 

 annp@sam.sdu.dk

Yulia Tinyakova (orlov)

2147 8775

yuliat@sam.sdu.dk

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies