Skip to main content

Eksamen

Eksamensbekendtgørelsen  

Eksamensformer

  • Skriftlig stedprøve på egen pc (Written Exam)
  • Hjemmeopgave uden mundtligt forsvar (Home Assignment) 
  • Hjemmeopgave med efterfølgende mundtligt forsvar (Home Assignment)
  • Mundtlig prøve med forberedelse (Oral Exam)
  • Mundtlig prøve uden forberedelse (Oral Exam)

Skriftlig eksamen

Studiekontakten sender opgaveformuleringen til censors godkendelse forud for eksamen.

Skriftlige stedprøver finder sted på den studerendes egen pc. Umiddelbart efter eksamens afholdelse fremsender Studiekontakten et link til censor og eksaminator, hvorfra opgavebesvarelserne kan downloades. Censor og eksaminator printer selv opgaverne, hvis dette ønskes. Her kan du læse, hvordan du behandler opgaverne korrekt i henhold til GDPR.

Hjemmeopgaver foregår på samme måde, dvs. Studiekontakten fremsender et link til censor og eksaminator, hvor opgavebesvarelserne kan downloades.

Indtastning af karakter(er) foregår digitalt via Stads-VIP. Det er derfor en forudsætning, at du er oprettet. Du modtager en e-mail fra Uddannelsesjura og Registratur med et link til den elektroniske protokol. Protokollen bedes udfyldt i henhold til den oplyste frist.
 

Mundtlig eksamen

Ca. 3-4 dage inden mundtlig eksamen sender Studiekontakten en e-mail til censor og eksaminator med fordelingsliste, hvor lokale, tidspunkt og rækkefølge for de studerende fremgår.

Uddannelsesjura og Registratur sender et link til den elektroniske Stads-VIP protokol til censor og eksaminator som skal udfyldes inden fristen for indlevering af resultater.

Du er altid meget velkommen til ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål i forbindelse med censur – besøg vores hjemmeside for kontaktoplysninger.

FAQ

Få svar på spørgsmål om eksamensprotokoller

faq om proeveregistrering