Skip to main content
DA / EN

Et aftagerpanel består af repræsentanter fra private og offentlige organisationer. Aftagerpanelet rådgiver og giver indspark til uddannelsernes kvalitet, så uddannelserne matcher arbejdsmarkedets behov.

De enkelte aftagerpanelers input bruges aktivt og indarbejdes i uddannelserne ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet – både når der bliver udviklet nye uddannelser, og når eksisterende uddannelser revideres.

Medlemmerne af et aftagerpanel bliver så vidt muligt udpeget, så de tilsammen har indsigt i og erfaring med det relevante uddannelsesområde og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Medlemmer af et aftagerpanel har gode muligheder for, at:

  • Få indflydelse på en uddannelses udvikling, så studerende med denne uddannelse til stadighed er relevant for aftagerne
  • Samarbejde med studerende på uddannelsen og derigennem har mulighed for at rekruttere studentermedhjælpere, indgå specialesamarbejde eller få kontakt til fremtidige medarbejdere
  • Få viden om den nyeste forskning inden for samfundsvidenskabelige discipliner og dermed en direkte indgang til forskningskompetencer ved SDU
  • Åbner mulighed for at indgå i uformelle netværk med andre virksomheder.

Sidst opdateret: 05.11.2023