Skip to main content

Et aftagerpanel består af repræsentanter fra private og offentlige organisationer. Aftagerpanelet rådgiver og giver indspark til uddannelsernes kvalitet, så uddannelserne matcher arbejdsmarkedets behov.

De enkelte aftagerpanelers input bruges aktivt og indarbejdes i uddannelserne ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet – både når der bliver udviklet nye uddannelser, og når eksisterende uddannelser revideres.

Medlemmerne af et aftagerpanel bliver så vidt muligt udpeget, så de tilsammen har indsigt i og erfaring med det relevante uddannelsesområde og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Medlemmer af et aftagerpanel har gode muligheder for, at:

  • Få indflydelse på en uddannelses udvikling, så studerende med denne uddannelse til stadighed er relevant for aftagerne
  • Samarbejde med studerende på uddannelsen og derigennem har mulighed for at rekruttere studentermedhjælpere, indgå specialesamarbejde eller få kontakt til fremtidige medarbejdere
  • Få viden om den nyeste forskning inden for samfundsvidenskabelige discipliner og dermed en direkte indgang til forskningskompetencer ved SDU
  • Åbner mulighed for at indgå i uformelle netværk med andre virksomheder.

Sidst opdateret: 05.11.2023