Skip to main content
DA / EN
Talent Track

To forskere slutter sig til talentprogram

I år er to forskere blevet udpeget til Det Samfundsvidenskabelige Fakultets talentspor, som støtter yngre forskere med potentiale til at yde markante bidrag til deres forskningsfelt.

Af Marlene Jørgensen, , 10-10-2023

For nylig fik to forskere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU den gode nyhed, at de bliver en del af fakultetets talentspor ’SAMF Talent Track’.

Initiativet understøtter en række yngre forskere med et ekstraordinært potentiale i at forfølge visionære forskningsideer. Forskning, der både kan styrke deres forskerkarriere og fakultetets forskning markant.

De to forskere, der nu får en plads i talentsporet, er lektor Jøren Ullits fra Juridisk Institut og postdoc Mikkel Nøjgaard fra Institut for Virksomhedsledelse.

Få herunder et indblik i de forskningsspørgsmål, som optager Jøren Ullits og Mikkel Nøjgaard.

Nye teknologier og nye retlige udfordringer

Jøren Ullits er både fascineret af nye teknologier og mekanismerne bag dem, men som jurist er han også opmærksom på de mange risici, som følger med de teknologiske løsninger.

I sin forskning interesserer han sig for automatiske afgørelser, der alene er truffet ved hjælp af teknologiske midler og uden menneskelig indblanding – også betegnet Automated Administrative Decision-Making (AADM) – og mere specifikt for, hvordan retsstatsprincippet og vitale proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger indlejres i AADM-systemerne.

Det er store spørgsmål, Jøren Ullits søger svar på: Hvordan kan vi sikre retfærdig proces, overholde retsstatsprincippet og opretholde god administrativ praksis i en tid domineret af ny teknologi og automatisk beslutningstagning?

Læs mere om Jøren Ullits forskning og visioner her.

Bæredygtige fødevarer og værdisætning

Mikkel Nøjgaard studerer fænomenet markedsvurdering, og hvorfor vi værdisætter ting, som vi gør. Selvom der ofte er forskelle på, hvordan det samme produkt vurderes, savner han en bredere diskussion af, hvad god produktkvalitet er – noget der ofte behandles som en rent teknisk proces.

I sin kommende forskning vil Mikkel Nøjgaard se på værdisætningen af bæredygtig fødevareproduktion, og nærmere bestemt bevægelsen permakultur, der handler om recirkulering af ressourcer. Det er vigtigt at studere fødevarebevægelser som denne, da det gør op med konventionelle praksisser og business-as-usual i landbruget, der både udfordrer klimaet og biodiversiteten.

Spørgsmålet, som Mikkel Nøjgaard ønsker at belyse, er: Hvordan bygger vi fødevareproduktionssystemer, hvor værdien af fødevarer ikke kun vurderes på deres virkninger på menneskers velbefindende, men også på hvordan det påvirker miljøet?

Læs mere om Mikkel Nøjgaards forskning og visioner her.

Mere om Talent Track

Mikkel Nøjgaard og Jøren Ullits kan med optagelsen i SAMF Talent Track se frem til at få tilrettelagt en individuel karriereplan, og de får ressourcer til kurser, frikøb, rejser og lignende tiltag, der kan gavne deres forskning.

Derudover bliver de en del af et forum på tværs af fakultetet, hvor forskerne kan netværke og drøfte forskningsspørgsmål, læring og erfaringer med hinanden.

Talentsporet blev lanceret i 2021, og det er fjerde gang, at fakultetet udpeger forskere til dette. I alt 17 forskere er en del af SAMF Talent Track.

Se mere om Talent Track her.

Q&A med Jøren Ullits

Læs med her

Q&A med Mikkel Nøjgaard

Læs med her

Redaktionen afsluttet: 10.10.2023