Skip to main content
Strategi

Øje for både drift og udvikling er en effektiv krisestrategi

Det er en særlig effektfuld krisestrategi at have øje for både drift og udvikling. 21% af danske små og mellemstore virksomheder anvender udviklingsorienteret-drift som strategi under covid-19-krisen; en strategi, der netop tilgodeser udvikling af nye forretningsmuligheder såvel som vedligeholdelse af driften. Strategien ser ud til at batte. Det viser en ny undersøgelse fra SDU.

De små og mellemstore virksomheder, som anvender strategien udviklingsorienteret-drift, forventer en større omsætning på 14,4% og derudover i gennemsnit at øge medarbejderstaben med 3,5 flere fuldtidsansatte i 2021 sammenlignet med sidste år. For de virksomheder, som ikke anvender strategien, forventes blot 6,5% større omsætning og 1,2 yderligere ansatte i gennemsnit.

Det viser en ny rapport fra Syddansk Universitet, som ser på, hvordan mindre virksomheder anvender og kombinerer forskellige strategier under covid-19-krisen.

Udviklingsorienteret-drift er en bedre strategi end både en reduktionsstrategi (12,6% større omsætning; 1,5 flere ansatte) og vedligeholdelsesstrategi (11,5% større omsætning; 1,8 flere ansatte), og den er næsten lige så god som innovationsstrategien (16,6% større omsætning; 3,9 flere ansatte).

Til gengæld er udviklingsorienteret-drift strategien mindre ressourcekrævende og risikofyldt end innovationsstrategien. Ved brug af udviklingsorienteret-drift kan SMV’er opnå næsten lige så høj præstation som ved at anvende en intens og ressourcekrævende innovationsstrategi, specielt for virksomheder med begrænsede ressourcer.

Chok kan blive til kviksand

Undersøgelsen viser desuden, at når en krise som covid-19 rammer, er der to faser i spil: Chokfasen og tilpasningsfasen. Chokfasen kan bedst beskrives som en kaotisk følelse af uvirkelighed. I tilpasningsfasen oplever virksomhederne en øget strategisk afklaring, og de fokuserer i højere grad på strategier, som gør, at de kan tilpasse sig de nye omstændigheder.

I chokfasen skal virksomhederne passe på. Chokket kan udvikle sig til kviksand, som det kan være svært at komme fri af. Bliver en virksomhed for længe i en situation, hvor den skærer alt for meget ind til benet for at klare skærene i nuet, kan virksomheden blive mindre modstandsdygtig og handlekraftig i fremtiden. Krisens tabere er blandt andet dem, der hænger fast i at overleve ved at reducere. En mere strategisk reduktion med fremtiden for øje kan i nogle tilfælde være givtig. F.eks. ved strategisk og målrettet at reducere omkostninger inden for et enkelt område, så det bliver muligt at vedligeholde driften og innovere på andre områder.

Det fortæller professor fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Kim Klyver, som sammen med lektor Suna Løwe Nielsen og projektkoordinator Jane Petersen har gennemført undersøgelsen.

Figur: Dynamisk kombination af strategier igennem covid-19-krisens to faser

 

Hold fast i det, der virker, og tænk fremad

Det er specielt i tilpasningsfasen, at strategien udviklingsorienteret-drift viser sit store potentiale. Med strategien følger evnen til samtænke det bedste fra fortiden og nutiden med ny innovation, der kan styrke virksomhedens konkurrencekraft og overlevelse i fremtiden efter covid-19-krisen.

- De virksomheder, der formår både at tænke i udvikling og drift under krisen, har mange fordele at høste. De spreder deres risiko, og i mange tilfælde kan drifts- og udviklingsaktiviteter komplementere hinanden, så virksomhederne simpelthen præsterer bedre i og efter krisen, siger Kim Klyver, og Suna Løwe Nielsen tilføjer:

- Vi kan se, at særligt de virksomheder, der har været nedlukkede i perioder, har haft stort fokus på at vedligeholde relationen til eksisterende kunder, samtidig med at de har brugt den ekstra tid, de har fået til rådighed pga. nedlukningen, til at tænke nyt. Sammen med nødvendighed er tid én faktor, der har skubbet mange mindre virksomheder ud i nytænkning, siger hun.

Hjemmebane eller udebane?

Kim Klyver peger også på, at der er forskellige måder at organisere udviklingsorienteret-drift på under kriser. Nogle SMV’er holder fokus på at vedligeholde driften og udvikling på samme tid, mens andre skifter mellem de to over tid.

Ydermere er der forskel på, om innovationen udfoldes som en integreret del af SMV’ens kendte hjemmebane, eller om virksomheden med innovationen udforsker andre markeder, services og produkter, der er helt nye for virksomheden. Afhængigt af, hvordan SMV’en organiserer udviklingsorienteret-drift, er der forskellige hjemme- og udebanefordele at høste.

Innovation bevarer kunden

Et eksempel på en virksomhed, der har benyttet sig af strategien udviklingsorienteret-drift og holdt fokus primært på hjemmebanen, er Volkerts Fylke, som er en venue med både private kunder og erhvervskunder. Jimi Kristensen, ejer hos Volkerts Fylke, fortæller, at covid-19 i høj grad var med til at presse omsætningen, da private og store erhvervsarrangementer blev aflyste på stribe.

Virksomhedens første reaktion var at få gearet butikken ned og omstille sig til de nye omstændigheder, mens den næste reaktion var entreprenant. Først udviklede Volkerts take-away, som hurtigt blev en succes. Efterfølgende skabte virksomheden et hav af nye tiltag, f.eks. take-away-koncepter skræddersyet til at understøtte online erhvervsarrangementer, pop-up events og drive-in koncepter. Foruden at skabe omsætning har innovationen været afgørende for at vedligeholde kontakten til virksomhedens kunder og nøgleleverandører. Dertil fik virksomheden også en del nye kunder.

Vil udforske innovationsstrategien

Næste skridt i projektet bliver at dykke meget mere ned i, hvordan de små og mellemstore virksomheder konkret har arbejdet med innovationsstrategien under krisen. Det er nemlig vigtigt at få indsamlet erfaringer, som kan bruges proaktivt af de danske virksomheder.

- Kriser kommer der flere af. Derfor er det vigtigt, at vi lærer af denne her krise, så Danmark og dansk erhvervsliv kan komme styrket ud af den og samtidigt stå stærkere, når andre kriser rammer i fremtiden, siger Thomas Hofman-Bang, der er adm. direktør i Industriens Fond.

Fonden har støttet forskningsprojektet på SDU som led i en samlet coronaindsats, der hjælper danske virksomheder med at håndtere krisen og dens konsekvenser.

Læs rapporten:

Hvordan SMV’er anvender og kombinerer forskellige strategier under covid-19?

Fakta om projektet

  • Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt på SDU, der gennemføres i samarbejde med SMVdanmark, Business Kolding, og Erhvervshus Sydjylland. Projektet ser på, hvad SMV’er kan lære af covid-19-krisen.

  • Undersøgelsen er baseret på interviews med 35 virksomheder og en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af mindre og mellemstore virksomheder. 372 SMV’er deltog i spørgeskemaundersøgelsen.

  • Industriens Fond har finansieret projektet med 2,1 mio. kroner. Det er et af flere projekter, som indgår i fondens coronaindsats genstartNU.dk med det formål at støtte små og mellemstore virksomheder gennem krisen.

    Se projektets hjemmeside.

Mød forskeren

Kim Klyver er professor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. I sin forskning beskæftiger han sig med iværksætteri, mindre virksomheder og vækstprocesser, og han har især fokus på temaer som netværk, kultur, kriser og institutioner.

Kontakt

Mød forskeren

Suna Løwe Nielsen er lektor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, hvor hun forsker i entreprenørskab, små og mellemstore virksomheders succes, muligheder og kriser.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 07.05.2021