Skip to main content

Ledelse og strategi

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet stræber vi konstant efter at gøre højkvalitetsforskning relevant og værdifuld for vores omgivelser. Målet er værdiskabelse – midlet er først og fremmest forskning af højeste karat. Vi gør vores forskning relevant ved at aktivere forskningsideer og -viden i vores mange bachelor-, kandidat- og masteruddannelser, og vi gør det ved at samarbejde direkte med virksomheder, offentlige myndigheder samt med dygtige kolleger i ind- og udland. Endelig gør vi vores viden tilgængelig gennem medier, råd og nævn, og via deltagelse i den offentlige debat.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet huser ca. 9.700 studerende, og efterspørgslen på vores kandidater er stor.

I dekanatet ser vi det som vores fornemmeste opgave at tilvejebringe de rette rammer og forudsætninger for, at vores kolleger "i den spidse ende" lykkes med deres forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Det er vores ansvar at sikre, at fakultetets betydelige potentiale bliver forløst. Vi prioriterer en strategisk retning med fokus på værdiskabelse – og vi arbejder målrettet for implementeringen af SDU's satsning på FN's Verdensmål – men vi foretrækker decentral realisering af strategien fremfor fakultære initiativer.

Strategi og relevans

Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Ledelsesgruppen

Dekanatet

Administrative enheder

Institutledere