Ledelse og strategi

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet stræber vi konstant efter at gøre højkvalitetsforskning relevant og værdifuld for vores omgivelser. Målet er værdiskabelse - midlet er først og fremmest forskning af højeste karat. Vi gør vores forskning relevant ved at aktivere forskningsideer og -viden i vores mange bachelor-, kandidat- og masteruddannelser, og vi gør det ved at samarbejde direkte med virksomheder, offentlige myndigheder samt med dygtige kolleger i ind- og udland. Endelig gør vi vores viden tilgængelig gennem medier, råd og nævn, og via deltagelse i den offentlige debat.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet huser i alt mere end 11.500 studerende, og efterspørgslen på vores kandidater er stor.

I dekanatet ser vi det som vores fornemmeste opgave at tilvejebringe de rette rammer og forudsætninger for, at vores kolleger "i den spidse ende" lykkes med deres forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Det er vores ansvar at sikre, at fakultetets betydelige potentiale bliver forløst. Vi prioriterer en strategisk retning med fokus på værdiskabelse - og vi arbejder målrettet for implementeringen af SDU's satsning på FN's Verdensmål  -  men vi foretrækker decentral realisering af strategien fremfor fakultære initiativer.

 

Dekanatet

 Jens Ringsmose

Dekan: Jens Ringsmose

Jens Ringsmoses forskningsinteresser går først og fremmest i retning af transatlantisk sikkerhedspolitik, NATO samt dansk og europæisk forsvarspolitik.
I de senere år har han endvidere beskæftiget sig med, hvordan nye teknologier som f.eks. droner og cyber-våben påvirker krig og væbnet konflikt.

Telefonnummer: 6550 3295

Email-adresse:
jri@sam.sdu.dk

Twitter:
@jensringsmose

 Sten Rynning

Prodekan for forskning: Sten Rynning

Sten Rynning er professor i International Politik og tidligere leder af Center for War Studies (CWS). Hans forskning fokuserer på moderne krige og krisestyring samt NATO's rolle i den globale orden. 

Telefonnummer:
6550 2193

Email-adresse: 
sry@sam.sdu.dk

Twitter:
@stenrynning

 
 Jan Guldager Jørgensen

Prodekan for uddannelse: Jan Guldager Jørgensen 

Jan Guldager Jørgensen er lektor i økonomi. Hans forskning fokuserer på international økonomi, handel og globalisering med vægt på effekterne af handelspolitik og på industristruktur.

 

Telefonnummer:
6550 4375

Email-adresse: 
jgj@sam.sdu.dk

Twitter:
@Jan_Guldager

Ledelse af de administrative enheder

Klaus Hollmann

Sekretariatschef
 Klaus Hollmann 
SAMF-Forskning, Økonomi og Sekretariat

Telefonnummer:
6550 2903

Email-adresse:
kho@sam.sdu.dk

 Annette Schmidt

Sekretariatschef
 Annette Schmidt
SAMF-Uddannelse

 

Telefonnummer:
6550 2036

Email-adresse:
ans@sam.sdu.dk

 

 

Institutledere

 
Jeanette Lemmergaard

Jeanette Lemmergaard

Marketing og Management

Telefonnummer:
6550 3372

Email-adresse:
jla@sam.sdu.dk

 Mand google

Torben Munk Damgaard

Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi

 

Telefonnummer:
6550 

Email-adresse:
torben@sam.sdu.dk

 
Camilla Højby

 

Camilla Hørby Jensen

Juridisk Institut  

 

Telefonnummer:
6550 2198

Email-adresse:
chj@sam.sdu.dk

 
Mand google

Signe Pihl-Thingvad

Statskundskab

Telefonnummer:
6550 2281

Email-adresse:
ssp@sam.sdu.dk

 
 Lone Grønbæk

Lone Grønbæk

Virksomhedsledelse og Økonomi

 

Telefonnummer:
6550 4182

Email-adresse:
lg@sam.sdu.dk

 

Ann Højbjerg Clarke

Entreprenørskab og Relationsledelse 

 

Telefonnummer:
6550 1361

Email-adresse:
ahc@sam.sdu.dk

 
 Mand google

Jes Søgaard

Direktør og professor
Interdisciplinary Centre on Population Dynamics (CPop)

 Telefonnummer:
6550 3810

Email-adresse:
jsoegaard@health.sdu.dk

 
 

Strategi & samfundsrelevans

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets strategi

Læs her